انتصاب روسای جدید دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی،گلستان و البرز

رییس جمهور به موجب تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی عبدالله عباسی، حسن ابوالقاسمی و محمد حسن ناصری را به ترتیب به عنوان روسای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان، شهید بهشتی و البرز منصوب کرد.

به گزارش ایسنا، در احکامی جداگانه از سوی دکتر احمدی نژاد آقایان عبدالله عباسی به سمت “رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان”، حسن ابوالقاسمی به سمت “رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی” و محمد حسن ناصری به سمت “رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز” منصوب شدند.


عصر ایران

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.