راهنمای اوقات شرعی: ابتدا استان و سپس شهر مورد نظر خود را انتخاب نمایید تا جدول اوقات شرعی برای ماه جاری نمایان گردد
راهنمای جهت یاب قبله: برای یافتن جهت قبله پس از انتخاب استان و شهر موردنظر، با کلیکهای متوالی بر روی نقشه سعی کنید آدرس مکانی را که در آنجا هستید بیابید و سپس با استفاده از خط راهنمای صورتی رنگ جهت قبله را تعیین کنید

وقت اذان,اوقات شرعی,اوقات شرعی تهران,اوقات شرعی مشهد و دیگر شهرهای ایران , اوقات شرعی تمام شهر های جهان ,اوقات الصلاه, قبله یاب, جهت قبه در تهران و سایر شهرهای ایران