اولین تراز منفی مالی مایکروسافت بعد از ۱۶ سال/فیلم

نام پست الکترونیک نمایش داده شود آدرس وبسایت یا وبلاگ نظرشمــا     ۰/۷۰۰