اولین جلسه هیات امنای دانشگاه فرهنگیان تشکیل شد

اولین جلسه هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان با حضور وزارت آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات و فناوری تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران نخستین جلسه هیات امنای دانشگاه فرهنگیان با حضور معاون اول رئیس جمهور وزیر آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فناوری تشکیل شد.
در این جلسه مصوبه های هیات امنای دانشگاه فرهنگیان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت آیین نامه های داخلی هیات امنا و تامین اعضا هیات علمی از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت./ل


باشگاه خبرنگاران

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.