اولین وب کیهانی کشف شد

این وب که از مواد تاریک نامرئی ساخته شده است برای اولین بار به عنوان یک موضوع عظیم کیهانی معرفی شد.

به گزارش خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران؛ اولین سیم از وب کیهانی از مواد تاریک ساخته شده است، ۲ قسمت یک خوشه فوق العاده از کهکشان برای اولین بار به یک موضوع عظیم کیهانی مبدل شده است.

این رشته از دو بخش اصلی خوشه فوق العاده کهکشان A bell222/223 برای اولین بار به عنوان یک موضوع عظیم کیهانی شناخته شده است.

براساس این وب کیهانی که مدل کیهان شناختی در داخل خوشه های کیهانی قرار دارد. باید در تقاطع ها از ماده تاریک، یعنی همان ماده مرموز که ۲۵% از جهان از آن ساخته شده است به ۵ برابر فراوانی از مواد مرئی رسیده است.

این رشته که ماده تاریک را تشکیل می دهند، باید بیش از نیمی از ماده موجود را داشته باشد اما تاکنون تمام تلاش ها برای شناسایی آن به شکست منجر شده است.

گروه دیتریش قادر به تائید وجود این سیم بویژه که به دو مولفه اصلی خوشه فوق العاده A bell 222/223 می پیوندند. این با استفاده از اصطلاح همگرایی گرایشی با امواج نور ناشی از میدان گرانشی از ماده تاریک کهکشان انجام شده است./ح


باشگاه خبرنگاران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *