ایجاد ۲۰هزار شرکت دانش بنیان تاسال ۹۵

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صمیمی مدیر روابط عمومی مرکز تحقیقات مخابرات ایران با بیان اینکه این مرکز بیش از ۳۰ میلیارد تومان پروژه برون سپاری دارد گفت: بالغ بر ۳۰ درصد پروژه ها توسط دانشگاهها و الباقی توسط شرکتهای دانش بنیان و تخصصی در حال اجرا است که از نظر تعداد نیز حدود ۶۰ درصد از این پروژه ها در حوزه فناوری ارتباطات و مابقی در حوزه های مطالعات راهبردی، حقوق و مقررات، امنیت و فناوری اطلاعات تعریف شده است.

وی ادامه داد: از نظر حجم مالی نیز پروژه های حوزه فناوری ارتباطات حدود ۸۰ درصد از منابع مالی مرکز تحقیقات مخابرات ایران را به خود اختصاص داده و پروژه های حوزه امنیت و فناوری اطلاعات در رتبه های بعدی این موسسه قرار دارند.

دکتر صمیمی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره لزوم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور به عنوان یک راهکار اصلی برای مقابله با تحریم های اقتصادی افزود: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید شرکتهای دانش بنیان را تقویت کرد چرا که از این طریق می توان به تجاری سازی فناوریهای محقق شده در کشور کمک کرد.

وی با تاکید بر حمایتهای موسسه تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات از شرکتهای دانش بنیان گفت: تاکنون اقدامات موثری در این زمینه انجام شده است هرچند که دستیابی به اهداف مندرج در برنامه پنجم توسعه مبنی بر داشتن ۲۰ هزار شرکت دانش بنیان در کشور نیازمند کمک موثر سازمانها و شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای شکل گیری سهم وزارت ICT در تحقق این هدف برنامه است.

مدیر روابط عمومی موسسه تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: علاوه بر انجام پروژه های تحقیقاتی کاربردی برای رفع نیازهای موجود این بخش، این موسسه ماموریتهای مهمی در خصوص انجام پروژه های آینده پژوهی برای شناسایی نیازهای آتی کشور در حوزه ICT و کمک به تصمیم گیری های راهبردی در سطح وزارت ارتباطات دارد که در حال حاضر برای انجام پروژه های نوع اول از مشارکت مالی مشتریان (شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات) استفاده می شود و پروژه های نوع دوم نیز عمدتا از منابع مالی موسسه تحقیقات ICT تامین می شود.


MehrNews Rss Feed

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *