ایرانیان در تعریف سلامت معنوی غفلت کرده‌اند/ دانشگاهیان مقصرند

یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱
ممتاز نیوز: عضو گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی گفت: ‌امروز هیچ کتابی را در دنیا نمی‌یابیم که وجود خدا را انکار کند. همه بر سلامت معنوی تأکید دارند اما متأسفانه کشور ما از این مبحث دور مانده است و سببش هم کوتاهی ما دانشگاهیان است.

به گزارش ممتاز نیوز به نقل از فارس، جعفر بوالهری، رئیس انستیتو روانپزشکی تهران گفت: معنویت بُعدی از انسان است که ارتباط و یکپارچگی او را با عالم هستی نشان می‌دهد.

وی افزود: امروز کتابی را در دنیا نمی‌یابیم که وجود خدا را انکار کند. اما متأسفانه کشور ما از این مبحث دور مانده است و سببش هم کوتاهی ما دانشگاهیان است.

بوالهری گفت: بر اساس تحقیقات، معنویت تأثیر مهمی بر سلامت، بهزیستی روانی، اجتماعی و معنوی انسان‌ها دارد.

وی افزود: منابع موجود در حوزه سلامت به طور فزاینده‌ای در حال برجسته کردن معنویت و اهمیت آن در حوزه سلامت می باشند.

بوالهری اظهار داشت: در اعصار و قرون قبل این ادیان بوده‌اند که در انسان سبب رشد و ایجاد معنویت می‌شدند و اکنون مدل چهار بُعدی سلامت به مدل‌های حیاتی، روانی، اجتماعی و معنوی اشاره دارد.

وی افزود: نقدی که بر سازمان جهانی بهداشت به عنوان الگوی بسیاری از کشورها وارد می‌شود نداشتن تعریف واحدی از سلامت معنوی است که به سبب اختلافات کشورها در تعریفی از سلامت معنوی است و البته متأسفانه کشور ما در این زمینه مقاله‌ای در جهان نداشته است.

وی افزود: سازمان جهانی بهداشت در حوزه سلامت روان تحقیقاتی دارد که بر اساس آن سلامت روان حالتی از بهزیستی است که فرد بتواند توانمند باشد. با استرس‌ها کنار بیاید و مشارکت اجتماعی مؤثری نیز داشته باشد که این بدون دین محقق نمی‌شود.

عضو گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی اظهار داشت: اصول و ارزش‌ها موضوعاتی بنیادین می باشند که دولت‌ها باید آن را در دستور کار قرار دهند.

وی افزود: به نظر من سازمان جهانی بهداشت رویکردی همه‌جانبه به این موضوع دارد و در اکثر دستورالعمل‌ها این نکته را مدنظر قرار داده است.

بوالهری اضافه داشت: مقالات بسیاری در جهان انتشار یافته است که لازم می‌داند تا بُعد روان در جسم وارد شود. پرسشنامه کیفیت زندگی متغیری بنیادین در سلامت روان است.

عضو گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی اظهار داشت: چندین مطالعه ملی و چند کشوری در سازمان جهانی بهداشت با گرایش دینی و معنوی و توجه به بُعد چهارم که همانا سلامت معنوی است، انجام شده است.

وی گفت: ارتقای سلامت روان لازم است در آموزشهای اجتماعی ادغام شود.

بوالهری افزود: بُعد هویتی بسیار مهم است، هویت معنوی، ایدئولوژیک و بهزیستی معنوی سه پدیده در زندگی و هویت سالم است.

عضو گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی گفت: بیش از ۵ سال است که گروه ما در فرهنگستان علوم پزشکی بر روی مهارت‌های معنوی کار می‌کند که حاصل آن بیش از ۵ مهارت تبیین شده و قابل اجرا است.

وی گفت: اکثر مطالعات در راستای اثرگذاری بین ابعاد معنوی، دینی و سلامت روان است اما تعدادی نیز همبستگی منفی نشان داده است.

بوالهری افزود: اگر دین اشخاص خارجی، سیاسی، سازمانی و برای استخدام باشد همبستگی مثبتی با سلامت روان ندارد.

health Rss :salamatnews.com
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *