این خودرو، اولین استیشن تمام برفی فولکس است

ID.7 تورِر اولین استیشن تمام برقی کمپانی فولکس مشعرفی شد.

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.