بافتنی برای کوچولوها

88052667165175 1281980895437 بافتنی برای کوچولوها

مقدار کاموا : ۲۸۴ یارد کاموا
میل گرد ۶ میلی متر ، ۴۰ و ۶۰ سانت … ۲ عدد میل کمکی
ضخامت : ۱۳ دانه و ۱۵ رج=۱۰ سانت با میل ۶ میلی متر

۸ دانه سربگیرید . ۴ تا از دانه ها را در دومین میل بیندازید…

 

 

88052667165175 1281980895437 بافتنی برای کوچولوها

 

دور اول : دانه ها مثل دور بهم متصل کنید ، نباید دوقسمت دانه داشته باشید. چون ابتدای بافت که دانه ها کم است نمیتوان گرد بافت باید از دومیل استفاده کرد (میل باید گرد باشد چون هر دو طرفش باز است و میشه دانه ها را به اونطرف میل منتقل کردو جوری بافت که مثل دور بشه)
بعد از بافت هر دانه یک ژته بگیرید . ۱۶ دانه در دور دارید . اولین دانه در دور را با رنگ A یک علامت بزنید . یک علامت بگذارید با رنگ B برای هر دو دانه (یک دانه درمیان) (۸ علامت در کل . هرکدام از ۸ قسمت یک قسمت از فرفره است)

دور دوم و همه دور های زوج : ساده ببافید

دور سوم: ۲ تا زیر ، ی ک ژته ، دانه علامت زده را نبافته به میل راست بگیرید ، تکرار کنید تا دور تمام شود ( ۲۴ دانه )

دور پنجم : ۳ تا زیر ، یک ژته ، دانه علامت زده را نبافته به میل راست بگیرید ، تکرار کنید تا دور تمام شود ( ۳۲ دانه )

دور هفتم : ۴ تا زیر ، یک ژته ، دانه علامت زده را نبافته به میل راست بگیرید ، تکرار کنید تا دور تمام شود ( ۴۰ دانه )

دور نهم : ۵ تا زیر ، یک ژته ، دانه علامت زده را نبافته به میل راست بگیرید ، تکرار کنید تا دور تمام شود ( ۴۸ دانه )

اضافه کردن را به همین روش ادامه دهید . وقتی دور بزرگ شد ، میل را عوض کنید و میل ۴۰ سانت را بگیرید ، اگر بعدا هم لازم بود میل بلندتر را استفاده کنید.

ادامه دهید تا ۱۳ دانه بین هر علامت داشته باشید (۱۰۴ دانه ) ( شعاع دایره ۵٫۵ اینچ باشد )

دور بعد(زوج) : اولین قسمت (۱۳ دانه ) و ژته دور قبل را ببافید . دومین قسمت را روی یک میل کمکی نگه دارید ، یک کلاف جدید به آن وصل کنید و ۱۳ دانه سربگیرید با سر انداختن موقت (سرانداختن موقت درپایین توضیح داده شده)
متصل کنید کاموا را به قسمت بعدی و ادامه دهید به بافت ۴ قسمت دیگر (۱۳ دانه = ژته ها ).
۱۳ دانه بعدی را هم در میل کمکی نگه دارید یک کلاف جدید به آن وصل کنید و ۱۳ دانه با روش سرانداختن موقت سربگیرید .
آخرین ۱۳ دانه و ژته را ساده ببافید

دور بعد (فرد) : ادامه دهید به اضافه کردن تا جایی که ۱۸ دانه در هر قسمتداشته باشید (۱۴۴ دانه ، شعاع دایره تقریبا ۸٫۲۵ اینچ باشد ) در این رج بجای ۱۳ دانه کهدر میل کمکی نگه داشته بودیم باید ۱۳ دانه ای که سرانداختیم را ببافیم.

از این به بعد به این روش ببافید . بجای اضافه کردن در هر ردیف ، هر ۶ رج یکبار دانه اضافه کنید.

۱ دور از رو / ۱ دور از زیر . ۳ بار تکرار کنید. در آخرین دوری که از زیر میبافید (دور ۶) اضافه کنید . در هر قسمت در دوطرف یک دانه ، دانه اضافه کنید (۱۶۰ دانه)

تکرار کنید این ۶ دور را تا جایی که سایز دلخواهتان بدست آید ، این نمونه ۴۳ دور دارد ، با ۲۰ دانه در هر قسمت تمام شده ، ۱۶۰ دانه در کل دارد ، شعاع دایره ۱۱ اینچ است .
خیلی شل کور کنید.

سر انداختن موقت :
استفاده کنید از یک میل قلاب بافی ، یک میل بافتنی و یک کاموا با رنگ مخالف کاموایی که ژاکت را میبافید .

یک گره بزنید .
میل قلاب بافی را داخل گره ای که زده اید بگذارید و نگه دارید در جلوی میل .
کاموا را دور میل بیاورید ، از سمت چپ در بالای میی کهپشت میل است و سپس بالای میل قلاب بافی و یک دانه بگیرید (نخی که دور میل قلاب بافی است یک دانه است) تکرار میکنیم تا ۱۳ دانه در میل داشته باَیم . این دانه ها را در میل کمکی می اندازیم .
(فکر کنم وقتی میل قلاب بافی رو داخل گره کردی ، باید یک زنجیره بزنی و اون زنجیره داخل میل بافتنی بیندازی (دانه *)
دوباره میل قلاب بافی رو داخل دونه ای که زیر دانه * هسـت بکنی و یک زنجیره بزنی و دوباره اون زنجیره رو داخل میل بافتنی بکنی
این کار رو باید ۱۳ بار انجام بدی)

بجای سرگرفتن موقت ، این روش رو هم میتونید استفاده کنید
آستین استفاده کنید از ۲ میل گرد ۶ میلی متری تا دور را ببافید . ۱۳ دانه دارید برای هر طرف . (۲۶ دانه برای آستین و یک میل برای هر ۱۳ دانه )
یک علامت بگذارید در شروع دور و ۶ دور ببافید و سپس کم کنید به این روش : در اولین ۲ دانه ssk ،ساده ببافید تا ۲ تا دانه آخر ۲ دانه رو با هم یکی کنید

این روَ کم کردن را برا ی هر ۶امین دور یکبار ، ادامه دهید(۲۲ دانه)ادامه دهید تا وقتی آستین ۱۲ اینچ شود .
خیلی شل کور کنید

دو دانه را نبافته به میل راست بگیرید و در رج بعد این دو دانه را باهم یکی کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *