بانک قوامین جایگزین تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان شد

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بانک قوامین از روز شنبه تاریخ ۹۱٫۴٫۱۰ نسبت به پرداخت سپرده سپرده‌گذاران اقدام خواهد کرد؛ بنابراین جای هیچ گونه نگرانی در استرداد سپرده های مردم نزد تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان وجود نخواهد داشت.

معاون نظارتی بانک مرکزی از جایگزین شدن بانک قوامین به جای شرکت تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان خبر داد.

به گزارش مهر، ابراهیم درویشی گفت: به اطلاع کلیه سپرده گذاران شرکت تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان می رساند که بر اساس تفاهم نامه مورخ ۹۱٫۴٫۳ بانک در شرف تاسیس قوامین و شرکت تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان، بانک قوامین جایگزین شرکت تعاونی اعتبار مذکور شد.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: بر این اساس، بانک قوامین از روز شنبه تاریخ ۹۱٫۴٫۱۰ نسبت به پرداخت سپرده سپرده‌گذاران اقدام خواهد کرد؛ بنابراین جای هیچ گونه نگرانی در استرداد سپرده های مردم نزد تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان وجود نخواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: مردم می توانند از تاریخ مذکور نسبت به سپرده گذاری یا دریافت اصل سپرده خود از بانک قوامین اقدام نمایند.

سپرده گذاران نزد بانک قوامین می تواند از نرخ سود ۲۰ درصدی سپرده های بانکی برخوردار شوند.


عصر ایران

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.