بانک مرکزی جزئیات پرداخت ارز دانشجویی و فرصتهای مطالعاتی را اعلام کرد

بانک مرکزی جزئیات پرداخت ارز دانشجویی و فرصتهای مطالعاتی را اعلام کرد

بانک مرکزی بخشنامه جدید نحوه خرید و فروش ارزی همچنین مقررات مربوط به حساب‌های ارزی را به بانکها ابلاغ کرد که بر این اساس جزئیات دریافت ارز دانشجویی نیز مشخص شد.

 به گزارش دریچه خبر ، مهمترین بندهای مربوط به ارائه ارز دانشجویی در بخشنامه تازه ابلاغ شده بانک مرکزی به این شرح است:

امور دانشجویی:

فروش، انتقال / پرداخت ارز دانشجویان بورسیه با ارائه درخواست وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با امضاء ذیحساب یا مدیر امورمالی و معاونت مربوطه هریک از وزارتخانه ها (حسب مورد) به نرخ رسمی بلامانع است.

فروش و انتقال ارز بابت شهریه دانشجویان آزاد خارج از کشور با ارائه درخواست متقاضی در مقابل تایید وزارتخانه های مذکور مبنی بر شاغل به تحصیل بودن دانشجو در خارج از کشور همچنین ارائه صورتحساب دانشگاه مربوطه به میزان مبلغ مندرج در آن و حداکثر در سقف ۱۵هزار دلار سالانه در وجه مؤسسه/دانشگاه ذیربط با اعلام کتبی متقاضی مبنی بر صحت هزینه انتقال یافته به نرخ رسمی بلامانع است.

تائیدیه های فوق الذکر وزارتخانه های مذکور می تواند بدون ذکر نام بانک / شعبه مربوطه صادر شود.

تبصره ۱:

در صورت عدم امکان انجام حواله و ضرورت پرداخت نقدی به تشخیص آن بانک، دریافت تعهد کتبی از دانشجو یا خانواده او مبنی بر ارایه تاییدیه دانشگاه مربوطه در این خصوص (اعلام میزان ارز دریافت شده از دانشجو) که اصالت و اعتبار آن توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران درکشور محل تحصیل تایید شده باشد، ظرف مهلت حداکثر ۶ ماه از تاریخ پرداخت وجه الزامی است.

تبصره ۲:

در صورت عدم امکان ارایه تأییدیه وزارتخانه ذیربط در مورد دانشجویانی که در مرحله ورود به اولین ترم تحصیلی خود هستند، دریافت وثیقه از دانشجو یا خانواده وی به میزان ۳۰ درصد هم ارز ریالی ارز پرداخت شده به نرخ رسمی بلامانع است.

آزاد سازی وثیقه مزبور موکول به ارایه تأییدیه وزارتخانه ذیربط مبنی بر شاغل به تحصیل بودن دانشجو یا تأییدیه دانشگاه محل تحصیل دانشجو در خصوص اعلام میزان ارز دریافت شده که اصالت و اعتبار آن توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تحصیل تأیید شده باشد ظرف مهلت ۶ ماه از تاریخ پرداخت وجه خواهد بود.

علاوه بر این، تعیین نوع وثیقه بنا به تشخیص آن بانک است.

فروش، انتقال / پرداخت ارز بابت هزینه های اقامت دانشجویان آزاد به میزان حداکثر ماهیانه معادل یک هزار دلار برای هر نفر و بر ای هرعضو خانواده ماهیانه حداکثر ۵۰۰ دلار به نرخ رسمی بلامانع است.

فروش ارز بابت فرصتهای مطالعاتی و سایر دوره های آموزشی در داخل و خارج از کشور

فروش، انتقال / پرداخت ارز بابت فرصتهای مطالعاتی با ارائه درخواست دانشگاهها یا مؤسسات آموزشی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با امضای ذی حساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و  مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی مزبور به نرخ رسمی بلامانع است.

فروش، انتقال / پرداخت ارز بابت هزینه های درمانی (شامل هزینه بیمه و درمان ) اعضای هیأت علمی و خانواده آنها که به فرصت مطالعاتی اعزام شده اند با تایید ذی حساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی مربوطه به نرخ رسمی بلامانع است.

انتقال ارز بابت حق عضویت و ثبت نام در سازمانها و مجامع بین المللی و محافل علمی و هزینه چاپ مقالات علمی

وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و واحدهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی با ارائه درخواست توسط دستگاه ذیربط با امضاء ذی حسابی یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی دستگاه مربوطه بلامانع است.


DaricheKhabar.ir

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ