بانک ها در رتبه‌بندی کارگزاران بورس چه رتبه ای کسب کردند

رتبه بندی کارگزاران فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ۱۳۸۹/۱۰/۰۱ لغایت ۱۳۹۰/۱۲/۲۹

ردیف

نام کارگزاری

نوع فعالیت

دوره رتبه بندی

رتبه کسب شده

۱

مفید

اوراق-کالا

۱۳۹۰

الف

۲

بانک صادرات

اوراق-کالا

۱۳۹۰

الف

۳

آگاه

اوراق – کالا

۱۳۹۰

الف

۴

حافظ

اوراق-کالا

۱۳۹۰

الف

۵

بهمن

اوراق/ کالا

۱۳۹۰

الف

۶

بانک کشاورزی

اوراق-کالا

۱۳۹۰

الف

۷

خبرگان سهام

اوراق/ کالا

۱۳۹۰

الف

۸

بورس بهگزین

اوراق

۱۳۹۰

الف

۹

سهم آشنا

اوراق-کالا

۱۳۹۰

الف

۱۰

بانک پاسارگاد

اوراق-کالا

۱۳۹۰

الف

۱۱

بانک ملت

اوراق/ کالا

۱۳۹۰

الف

۱۲

بانک ملی ایران

اوراق/ کالا

۱۳۹۰

الف

۱۳

تامین سرمایه نوین

اوراق-کالا

۱۳۹۰

الف

۱۴

نهایت نگر

اوراق/ کالا

۱۳۹۰

الف

۱۵

بانک مسکن

اوراق-کالا

۱۳۹۰

الف

۱۶

پارسیان

اوراق-کالا

۱۳۹۰

الف

۱۷

بانک سپه

اوراق-کالا

۱۳۹۰

الف

۱۸

مهرآفرین

اوراق-کالا

۱۳۹۰

الف

۱۹

فارابی (عمران)

اوراق/ کالا

۱۳۹۰

الف

۲۰

تدبیرگران فردا

اوراق-کالا

۱۳۹۰

الف

۲۱

بانک اقتصاد نوین

اوراق/ کالا

۱۳۹۰

الف

۲۲

بانک کارآفرین

اوراق/ کالا

۱۳۹۰

الف

۲۳

آبان

اوراق/ کالا

۱۳۹۰

الف

۲۴

سرمایه گذاری ملی ایران

اوراق

۱۳۹۰

الف

۲۵

راهنمای سرمایه‌گذاران

اوراق/ کالا

۱۳۹۰

الف

۲۶

پارس نمودگر

اوراق-کالا

۱۳۹۰

الف

۲۷

بانک سامان

اوراق

۱۳۹۰

الف

۲۸

بانک تجارت

اوراق-کالا

۱۳۹۰

الف

۲۹

ایساتیس پویا

اوراق-کالا

۱۳۹۰

الف

۳۰

آراد ایرانیان (گلچین)

اوراق/ کالا

۱۳۹۰

الف

۳۱

بانک صنعت ومعدن

اوراق-کالا

۱۳۹۰

الف

۳۲

بانک توسعه صادرات

اوراق-کالا

۱۳۹۰

الف

۳۳

نواندیشان بازار سرمایه

اوراق-کالا

۱۳۹۰

الف

۳۴

بورس بیمه ایران

اوراق/ کالا

۱۳۹۰

الف

۳۵

بانک رفاه کارگران

اوراق-کالا

۱۳۹۰

الف

۳۶

سرمایه و دانش

اوراق – کالا

۱۳۹۰

الف

۳۷

رضوی

اوراق-کالا

۱۳۹۰

الف

۳۸

دنیای خبره

اوراق

۱۳۹۰

الف

۳۹

توسعه فردا

اوراق

۱۳۹۰

الف

۴۰

معیار سهام

اوراق

۱۳۹۰

الف

۴۱

آپادانا

اوراق-کالا

۱۳۹۰

ب

۴۲

اردیبهشت ایرانیان

اوراق/ کالا

۱۳۹۰

ب

۴۳

بورسیران

اوراق-کالا

۱۳۹۰

ب

۴۴

امین سهم

اوراق-کالا

۱۳۹۰

ب

۴۵

پارس گستر خبره

اوراق

۱۳۹۰

ب

۴۶

ساو آفرین (محک سهام صنایع)

اوراق

۱۳۹۰

ب

۴۷

توسعه سهند

اوراق

۱۳۹۰

ب

۴۸

بازار سهام

اوراق-کالا

۱۳۹۰

ب

۴۹

ارگ هومن

اوراق-کالا

۱۳۹۰

ب

۵۰

ایران سهم

اوراق/ کالا

۱۳۹۰

ب

۵۱

توسعه سرمایه دنیا

اوراق-کالا

۱۳۹۰

ب

۵۲

ایمن بورس

اوراق-کالا

۱۳۹۰

ب

۵۳

مشاوران سهام

اوراق-کالا

۱۳۹۰

ب

۵۴

صبا تأمین

اوراق

۱۳۹۰

ب

۵۵

بانک تات (سهام اندیشه برتر)

اوراق

۱۳۹۰

ب

۵۶

آرمون بورس

اوراق-کالا

۱۳۹۰

ب

۵۷

کارآمد

اوراق

۱۳۹۰

ب

۵۸

امین آوید

اوراق-کالا

۱۳۹۰

ب

۵۹

برهان سهند

اوراق

۱۳۹۰

ب

۶۰

توسعه اندیشه دانا (موحدان)

اوراق

۱۳۹۰

ب

۶۱

تدبیرگرسرمایه

اوراق -کالا

۱۳۹۰

ب

۶۲

آرمان تدبیر نقش جهان

اوراق-کالا

۱۳۹۰

ب

۶۳

سهام پژوهان شایان

اوراق

۱۳۹۰

ب

۶۴

عمران فارس

اوراق

۱۳۹۰

ب

۶۵

اطمینان سهم

اوراق

۱۳۹۰

ب

۶۶

بهین پویا

اوراق-کالا

۱۳۹۰

ب

۶۷

سیمابگون

اوراق-کالا

۱۳۹۰

ب

۶۸

آتی ساز بازار

اوراق-کالا

۱۳۹۰

ب

۶۹

سهم یار

اوراق

۱۳۹۰

ب

۷۰

آتیه

اوراق

۱۳۹۰

ب

۷۱

امید سهم

اوراق

۱۳۹۰

ج

۷۲

سهام گستران شرق

اوراق

۱۳۹۰

ج

۷۳

بورس ابراز

اوراق-کالا

۱۳۹۰

ج

۷۴

ارزش آفرین الوند

اوراق

۱۳۹۰

ج

۷۵

آبتین استاک

اوراق

ج

۷۶

سهم اندیش

اوراق

۱۳۹۰

ج

۷۷

شاخص سهام

اوراق

۱۳۹۰

ج

۷۸

تحلیل گران بصیر

اوراق

۱۳۹۰

ج

۷۹

راهبرد سرمایه‌گذاری
ایران سهام

اوراق

۱۳۹۰

ج

۸۰

سهم آذین

اوراق

۱۳۹۰

ج

۸۱

سهام پویا

اوراق

۱۳۹۰

ج

۸۲

جهان سهم

اوراق

۱۳۹۰

ج

۸۳

سهام بارز

اوراق

۱۳۹۰

ج

۸۴

آثل

اوراق

۱۳۹۰

ج

۸۵

فیروزه آسیا

اوراق

۱۳۹۰

د

۸۶

دنیای نوین

اوراق

۱۳۹۰

د

۸۷

آریا نوین

اوراق

۱۳۹۰

د


RSS

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *