بخشنامه جدید بانک مرکزی به بانک‌ها: بدهکاران مالیاتی وام نمی‌گیرند

در ضوابط اعلام شده بانک مرکزی آمده است: سازمان امور مالیاتی به منظور سهولت تبادل اطلاعات بین موسسه اعتباری و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت ۳ ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای در این خصوص اقدام کند.

بانک مرکزی طی بخشنامه جدیدی به بانک‌ها ضوابط ممنوعیت پرداخت تسهیلات به بدهکاران مالیاتی را ابلاغ کرد که بر اساس آن صورت‌های مالی وام‌گیرندگان به صورت کاملا محرمانه و صرفا جهت تشخیص مالیات مودی، به سازمان مالیاتی ارائه می‌شود.

این ضوابط اعطای هر گونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ارزی و ریالی، توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را با تغییراتی همراه کرده است. بر این اساس معادل ریالی تسهیلات اعطایی یا تعهدات ایجادی ارزی براساس نرخ مرجع بانک مرکزی، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات است.

بانک مرکزی عنوان کرده است که: موسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات برای اشخاص موضوع ماده فوق‌الذکر، نسخه‌ای از صورت‌های مالی دریافتی از متقاضی را به اداره امور مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارد. صورت‌های مالی ارسال شده به ادارات امور مالیاتی، کاملا محرمانه تلقی شده و جز برای تشخیص مالیات مودی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

بانک مرکزی در این ضوابط اضافه کرده است: اداره امور مالیاتی مکلف است از تاریخ وصول استعلام انجام شده توسط موسسه اعتباری، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به گونه‌ای عمل کند که در صورت احراز معاف بودن مودی از پرداخت مالیات یا عدم وجود بدهی مالیاتی قطعی شده، در همان روز وصول استعلام، گواهی دایر بر معافیت یا عدم وجود بدهی مالیاتی قطعی شده که موید وصول صورت‌های مالی نیز باشد، صادر و به مودی تسلیم یا به موسسه اعتباری ذی‌ربط ارسال کند.

بانک مرکزی افزوده است: در صورت وجود بدهی مالیاتی قطعی شده، چنانچه مودی ظرف سه روز نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام کند، گواهی دال بر مفاصا حساب مالیاتی صادر و به مودی تسلیم یا به موسسه اعتباری ارسال شود. در غیر این صورت مراتب وجود بدهی مالیاتی، کتبا به موسسه اعتباری ذی‌ربط اعلام خواهد شد.

در ضوابط اعلام شده بانک مرکزی آمده است: سازمان امور مالیاتی به منظور سهولت تبادل اطلاعات بین موسسه اعتباری و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت ۳ ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای در این خصوص اقدام کند.

بانک مرکزی در این بخشنامه آورده است: گواهی صادره موضوع این ضوابط، صرفا برای تسهیلات و تعهدات مورد تقاضا و از تاریخ صدور آن برای یک سال شمسی معتبر است و برای دریافت تسهیلات و ایجاد تعهدات مجدد، موسسه اعتباری و سازمان امور مالیاتی موظف به رعایت مفاد این ضوابط هستند.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت‌های کشاورزی اشخاص حقیقی، مشمول این ضوابط نخواهد شد. ضمن این که هر گونه معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مستقر یا ثبت شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و سایر مناطق، مانع از رعایت مقررات این ضوابط در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات نخواهد بود.

این ضوابط اضافه می‌کند که در صورتی که شعب ادارات موسسه اعتباری بدون اخذ گواهی مربوط از سوی سازمان امور مالیاتی، اقدام به اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات موضوع این ضوابط نماید، موسسه اعتباری موظف است با خاطیان، مطابق مقررات رسیدگی به تخلفات اداری برخورد کند.


عصر ایران

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.