برتری بانک ملت در میان بانک های بوشهر

بینا- بر اساس آمار اداره کل امور مالی، مدیریت بانک ملت شعب استان بوشهر در پایان ماه چهارم امسال، ۲۶٫۲ درصد از منابع چهارسپرده ریالی بانک های تجاری استان را کسب کرد و با فاصله بیش از یکهزار میلیارد ریالی با بانک دوم، در صدر نظام بانکی استان قرار گرفت.
به گزارش بینا، در عین حال بانک ملت با به دست آوردن سهم درصد ۲۶٫۴ درصدی از کل منابع بانک های تجاری استان بوشهر، نام خود را به عنوان بانک اول استان مطرح کرد.
همچنین بانک ملت در بخش سپرده نقدی ضمانتنامه ها با سهم درصد ۳۶٫۹ درصدی و در بخش تعهدات بابت ضمانتنامه ها با سهم درصد ۳۷٫۴ درصدی، عنوان نخست را در میان بانک های تجاری استان بوشهر به خود اختصاص داد.

RSS

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *