بررسی تاریخچه اکسیژن زمین!!

حیات میکروبی احتمالا در ۲٫۷۵ میلیارد سال قبل از اقیانوس ها به خشکی راه یافته‌اند، اما محققان پیش بینی کرده‌اند که سابقه تولید اکسیژن قدمت بسیار بیشتری دارد.

 

 Earth

 

 محققان دانشگاه واشنگتن بدنبال بررسی تاریخچه تولید اکسیژن بر روی زمین هستند و معتقدند که میکروب های زمینی پیش از آنچه که زمین شناسان از آن بعنوان «رویداد اکسایش بزرگ» یاد می کنند، اقدام به تولید اکسیژن می کرده اند.

 

علاوه بر تولید اکسیژن، این میکروب ها دارای اثر هوازدگی پیریت بوده اند که باعث انتشار گوگرد در آب اقیانوس ها می شدند. «اوا استویکن» دانشجوی دکتری علوم زمین دانشگاه واشنگتن تأکید می کند: هجوم گوگرد احتمالا باعث افزایش حیات در اقیانوس ها شده است؛ همچنین میکروب های دریایی با کمک گوگرد اضافه شده به آب امکان استفاده از متان را یافته اند.

 

به گفته محققان، پیش از آن مقادیر زیادی اکسیژن از طریق واکنش با گاز متان ساطع شده از اقیانوس از بین رفته اند.

 

«استویکن» تأکید می کند: یافته های جدید از فرضیه تولید اکسیژن در چندین میلیون سال پیشتر از «رویداد اکسایش بزرگ» حمایت می کند.

منبع:ایسنا

تکنولوژی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *