بررسی جایگاه مدال آوری ایران و دیگر کشورها در تاریخ مسابقات کُشتی المپیک

با توجه به اینکه کشتی یکی از رشته های مهم ورزشی برای ایرانیان در تاریخ رقابتهای المپیک بوده، قصد داریم به طور کلی در سبک آزاد و سبک فرنگی به تفکیک بررسی کنیم در مجموع این رقابتها از سال ۱۸۹۶ تاکنون چه کشورهایی چه مدالهایی را کسب کردند.

به گزارش سرویس بین الملل باشگاه خبرنگاران ، ابتدا به طور کلی در مجموع ۲ سبک آزاد و فرنگی مجموع مدال آوری کشتی را بررسی کنیم.
 
۱-شوری سابق با ۶۲ طلا، ۳۱ نقره و ۲۳ برنز در مجموع ۱۱۶ مدال کسب کرده است.
 
۲- ایالات متحده آمریکا با ۴۹ طلا، ۴۳ نقره، ۳۰ برنز، در مجموع ۱۲۲ مدال کسب کرده است.
 
۳- ترکیه با ۳۰ طلا، ۱۶ نقره و ۱۵ برنز در مجموع ۶۱ مدال کسب کرده است.
 
۴- سوئد با ۲۸ طلا، ۲۷ نقره و ۲۷ برنز در مجموع ۸۲ مدال کسب کرده است.
 
۵- فنلاند با ۲۶ طلا، ۲۸ نقره و ۲۹ برنز در مجموع ۸۳ مدال کسب کرده است.
 
۶- ژاپن با ۲۰ طلا، ۱۶ نقره و ۱۰ برنز در مجموع ۴۶ مدال کسب کرده است.
 
۷- مجارستان با ۱۹ طلا، ۱۴ نقره و ۱۷ برنز در مجموع ۵۰۶ مدال کسب کرده است.
 
۸- بلغارستان با ۱۶ طلا، ۳۰ نقره و ۱۷ برنز در مجموع ۵۰ مدال کسب کرده است.
 
۹- روسیه با ۱۵ طلا، ۸ نقره و ۶ برنز در مجموع ۲۹ مدال کسب کرده است.
 
۱۰- کره جنوبی با ۹ طلا، ۱۱ نقره و ۱۲ برنز در مجموع ۳۲ مدال کسب کرده است.
 
۱۱- رومانی با ۷ طلا، ۸ نقره و ۱۷ برنز در مجموع ۳۲ مدال کسب کرده است.
 
۱۲- لهستان با ۶ طلا، ۹ نقره و ۹ برنز در مجموع ۲۴ مدال کسب کرده است.
 
۱۳- ایتالیا با ۶ طلا، ۴ نقره و ۹ برنز در مجموع ۱۹ مدال کسب کرده است.
 
۱۴- ایران با ۵ طلا، ۱۲ نقره و ۱۴ برنز در مجموع ۳۱ مدال کسب کرده است.
 
۱۵- کوبا با ۵ طلا، ۵ نقره و ۶ برنز در مجموع ۱۶ مدال کسب کرده است.
 
۱۶- استونی با ۵ طلا، ۱ نقره و ۴ برنز در مجموع ۱۰ مدال کسب کرده است.
 
۱۷- آلمان با ۴ طلا، ۱۱ نقره و ۵ برنز در مجموع ۲۰ مدال کسب کرده است.
 
۱۸- یوگسلاوی سابق با ۴ طلا، ۶ نقره و ۶ برنز در مجموع ۱۶ مدال کسب کرده است.
 
۱۹- سوئیس با ۴ طلا، ۴ نقره و ۶ برنز در مجموع ۱۴ مدال کسب کرده است.
 
۲۰- انگلیس با ۳ طلا، ۴ نقره و ۱۰ برنز در مجموع ۱۷ مدال کسب کرده است.
 
۲۱- فرانسه با ۳ طلا، ۴ نقره و ۷ برنز در مجموع ۱۴ مدال کسب کرده است.
 
۲۲- کره شمالی با ۳ طلا، ۲ نقره و ۴ برنز در مجموع ۹ مدال کسب کرده است.
 
۲۳- اوکراین با ۳ طلا، ۲ نقره و ۴ برنز در مجموع ۹ مدال کسب کرده است.
 
۲۴- ازبکستان با ۳ طلا، ۲ نقره در مجموع ۵ مدال کسب کرده است.
 
۲۵- کانادا با ۲ طلا، ۶ نقره و ۶ برنز در مجموع ۱۴ مدال کسب کرده است.
 
۲۶- مصر با ۲ طلا، ۲ نقره و ۲ برنز در مجموع ۶ مدال کسب کرده است.
 
۲۷- آذربایجان با ۲ طلا، ۱ نقره و ۱ برنز در مجموع ۴ مدال کسب کرده است.
 
۲۸- نروژ با ۲ طلا، ۲ نقره و ۱ برنز در مجموع ۵ مدال کسب کرده است.
 
۲۹- چک اسلواکی با ۱ طلا، ۷ نقره و ۷ برنز در مجموع ۱۵ مدال کسب کرده است.
 
۳۰- یونان با ۱ طلا، ۳ نقره و ۷ برنز در مجموع ۱۱ مدال کسب کرده است.
 
۳۱- قزاقستان با ۱ طلا، ۳ نقره و ۲ برنز در مجموع ۶ مدال کسب کرده است.
 
۳۲- چین با ۱ طلا، ۱ نقره و ۱ برنز در مجموع ۳ مدال کسب کرده است.
 
۳۳- ارمنستان با ۱ طلا، ۱ نقره و ۲ برنز در مجموع ۴ مدال کسب کرده است.
 
۳۴- مغولستان با ۴ طلا، ۴ نقره و ۸ برنز در مجموع ۱۶ مدال کسب کرده است.
 
۳۵- بلاروس با ۳ طلا، ۳ نقره و ۶ برنز در مجموع ۱۲ مدال کسب کرده است.
 
۳۶- بلژیک با ۳ نقره ۳ مدال کسب کرده است.
 
۳۷- دانمارک با ۲ نقره و ۶ برنز در مجموع ۸ مدال کسب کرده است.
 
۳۸- گرجستان با ۱ نقره و ۴ برنز در مجموع ۵ مدال کسب کرده است.
 
۳۹- لبنان با ۱ نقره و ۲ برنز در مجموع ۳ مدال کسب کرده است.
 
۴۰- استرالیا با ۱ نقره و ۲ برنز در مجموع ۳ مدال کسب کرده است.
 
۴۱- سوریه یک نقره کسب کرده است.
 
۴۲- مکزیک یک نقره کسب کرده است.
 
۴۳- لیتوانی یک نقره کسب کرده است.
 
۴۴- هند ۲ برنز کسب کرده است.
 
۴۵- اتریش ۲ برنز کسب کرده است.
 
۴۶- کلمبیا یک برنز کسب کرده است.
 
۴۷- مقدونیه یک برنز کسب کرده است.
 
۴۸- پاکستان یک برنز کسب کرده است.
 
۴۹- لتونی برنز کسب کرده است.
 
۵۰- مولداوی یک برنز کسب کرده است.
 
 
مجموع مدال آوری ملیت ها در مسابقات کشتی فرنگی تاریخ المپیک
 
۱-شوروی سابق با ۳۴ طلا، ۱۶ نقره و ۱۰ برنز ۶۰ مدال کسب کرده است.
 
۲- سوئد با ۲۰ طلا، ۱۷ نقره و ۱۹ برنز ۵۶ مدال کسب کرده است.
 
۳- فنلاند با ۱۸ طلا، ۲۱ نقره و ۱۹ برنز ۵۸ مدال کسب کرده است.
 
۴- مجارستان با ۱۶ طلا، ۱۰ نقره و ۱۰ برنز ۳۶ مدال کسب کرده است.
 
۵- ترکیه با ۱۱ طلا، ۵ نقره و ۴ برنز ۲۰ مدال کسب کرده است.
 
۶- بلغارستان با ۹ طلا، ۱۴ نقره و ۸ برنز ۳۱ مدال کسب کرده است.
 
۷- رومانی با ۶ طلا، ۸ نقره و ۱۳ برنز ۲۷ مدال کسب کرده است.
 
۸- لهستان با ۶ طلا، ۸ نقره و ۶ برنز ۲۰ مدال کسب کرده است.
 
۹- روسیه با ۵ طلا، ۵ نقره و ۴ برنز ۱۴ مدال کسب کرده است.
 
۱۰- ایتالیا با ۵ طلا، ۴ نقره و ۹ برنز ۱۸ مدال کسب کرده است.
 
۱۱- کره جنوبی با ۵ طلا، ۲ نقره و ۵ برنز ۱۲ مدال کسب کرده است.
 
۱۲- آلمان با ۴ طلا، ۹ نقره و ۵ برنز ۱۸ مدال کسب کرده است.
 
۱۳- ژاپن با ۴ طلا، ۵ نقره و ۲ برنز ۱۱ مدال کسب کرده است.
 
۱۴- ایالات متحده آمریکا با ۳ طلا، ۶ نقره و ۵ برنز ۱۴ مدال کسب کرده است.
 
۱۵- یوگسلاوی سابق با ۴ طلا، ۵ نقره و ۴ برنز ۱۲ مدال کسب کرده است.
 
۱۶- کوبا با ۳ طلا، ۴ نقره و ۲ برنز ۹ مدال کسب کرده است.
 
۱۷- استونی با ۳ طلا و ۴ برنز ۷ مدال کسب کرده است.
 
۱۸- مصر با ۲ طلا، ۲ نقره و ۲ برنز ۶ مدال کسب کرده است.
 
۱۹- نروژ با ۲ طلا، ۱ نقره و ۱ برنز ۴ مدال کسب کرده است.
 
۲۰- چک اسلواکی با ۱ طلا، ۶ نقره و ۴ برنز ۱۱ مدال کسب کرده است.
 
۲۱- یونان با ۱ طلا، ۳ نقره و ۵ برنز ۹ مدال کسب کرده است.
 
۲۲- فرانسه با ۱ طلا، ۱ نقره و ۲ برنز ۵ مدال کسب کرده است.
 
۲۳-  قزاقستان با ۱ طلا، ۱ نقره و ۱ برنز ۳ مدال کسب کرده است.
 
۲۴- اوکراین با ۱ طلا، ۱ نقره و ۱ برنز ۳ مدال کسب کرده است.
 
۲۵- ارمنستان ۱ طلا کسب کرده است.
 
۲۶- آذربایجان ۱ طلا کسب کرده است.
 
۲۷- ازبکستان ۱ طلا کسب کرده است.
 
۲۸- دانمارک با ۴ نقره و ۳ برنز ۷ مدال کسب کرده است.
 
۲۹- بلاروس با ۲ نقره و ۳ برنز ۵ مدال کسب کرده است.
 
۳۰- گرجستان با ۱ نقره و ۲ برنز ۳ مدال کسب کرده است.
 
۳۱- لبنان با ۱ نقره و ۲ برنز ۳ مدال کسب کرده است.
 
۳۲- ایران با ۱ نقره و ۱ برنز ۲ مدال کسب کرده است.
 
۳۳- لیتوانی یک نقره کسب کرده است.
 
۳۴- مکزیک یک نقره کسب کرده است.
 
۳۵- اتریش یک برنز کسب کرده است.
 
۳۶- چین یک برنز کسب کرده است.
 
بررسی مدال آوری ملیت ها در مسابقات کشتی آزاد تاریخ المپیک
 
۱-ایالات متحده آمریکا با ۴۶ طلا، ۳۷ نقره و ۲۵ برنز و در مجموع ۱۰۸ دلار، صدر جدول را در اختیار دارد.
 
۲- شوروی سابق با ۲۸ طلا، ۱۵ نقره و ۱۳ برنز، ۵۶ مدال را کسب کرده است.
 
۳- ترکیه با ۱۹ طلا، ۱۱ نقره و ۱۱ برنز، ۴۱ مدال را کسب کرده است.
 
۴- ژاپن با ۱۶ طلا، ۱۱ نقره و ۱۱ برنز، ۴۱ مدال را کسب کرده است.
 
۵- روسیه با ۱۰ طلا، ۳ نقره و ۲ برنز، ۱۵ مدال را کسب کرده است.
 
۶- سوئد با ۸ طلا، ۱۰ نقره و ۸ برنز، ۲۶ مدال را کسب کرده است.
 
۷- فنلاند با ۸ طلا، ۷ نقره و ۱۰ برنز، ۲۵ مدال را کسب کرده است.
 
۸- بلغارستان با ۷ طلا، ۱۶۰ نقره و ۹ برنز، ۳۲ مدال را کسب کرده است.
 
۹- ایران با ۵ طلا، ۱۱ نقره و ۱۳ برنز، ۲۹ مدال را کسب کرده است.
 
۱۰- کره جنوبی با ۴ طلا، ۹ نقره و ۷ برنز، ۲۰ مدال را کسب کرده است.
 
۱۱- سوئیس با ۴ طلا، ۴ نقره و ۵ برنز، ۱۳ مدال را کسب کرده است.
 
۱۲- انگلیس با ۳ طلا، ۴ نقره و ۱۰ برنز، ۱۷ مدال را کسب کرده است.
 
۱۳- مجارستان با ۳ طلا، ۴ نقره و ۷ برنز، ۱۴ مدال را کسب کرده است.
 
۱۴- کره شمالی با ۳ طلا، ۴ نقره و ۲ برنز، ۹ مدال را کسب کرده است.
 
۱۵- کانادا با ۲ طلا، ۶۱۵ نقره و ۶ برنز، ۱۴ مدال را کسب کرده است.
 
۱۶- فرانسه با ۲ طلا، ۲ نقره و ۵ برنز، ۹ مدال را کسب کرده است.
 
۱۷- ازبکستان با ۲۲۸ طلا و ۲ نقره ۴ مدال را کسب کرده است.
 
۱۸- کوبا با ۲ طلا، ۱ نقره و ۴ برنز، ۷ مدال را کسب کرده است.
 
۱۹- اوکراین با ۲ طلا، ۱ نقره و ۳ برنز، ۶ مدال را کسب کرده است.
 
۲۰- استونی با ۲ طلا و ۱ نقره، ۳ مدال را کسب کرده است.
 
گزارش از علی جواهرچی


باشگاه خبرنگاران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ