بررسی صلاحیت مدیران صنعت بیمه

به گزارش تفسیری ممتاز نیوز به نقل از بینا در تاریخ یکشنبه ۱۴ آبان،

بینا- معاون طرح و برنامه بیمه مرکزی گفت: جهت گیری بیمه مرکزی بیشتر روی تایید صلاحیت مدیران صنعت بیمه است نه سلب.
به گزارش تفسیری بینا، حبیب میرزایی معاون طرح و برنامه بیمه مرکزی به موج، اعلام نمود: صلاحیت مدیران صنعت بیمه با شفافیت در حال انجام است.
وی افزود: تایید صلاحیت مدیران صنعت بیمه از ابتدای آزاد سازی تعرفه ها و خصوصی سازی شرکت های بیمه ای آغاز شد و با شفافیت هر چه همه تر همچنان در حال انجام است.
معاون طرح و برنامه بیمه مرکزی ضمن بیان این نکته که، بررسی صلاحیت بیمه گران یکی از ابزارهای نظارتی بیمه مرکزی است، گفت: وقتی مجوز فعالیت به یک موسسه بیمه ای داده می شود، تایید و سلب صلاحیت مدیر عامل، قائم مقام و معاونین فنی موسسات بیمه ای از طریق بیمه مرکزی انجام می گیرد، به طوریکه صلاحیت مدیر عامل و قائم مقام بیمه مرکزی در هیات عامل بیمه مرکزی به لحاظ تخصص و سابقه و تحصیلات مورد بررسی قرار می گیرد و مجوز تایید صلاحیت آنان صادر می شود.
وی ادامه داد: صلاحیت مدیران و معاونین فنی نیز به لحاظ داشتن اطلاعات فنی در کمیته و کارگروه تایید صلاحیت مدیران فنی مورد بررسی قرار می گیرد.
به گفته وی، اگر مدیری از طرف بخش نظارتی بیمه مرکزی به جهت عدم رعایت مقررات مربوطه به این کمیته معرفی شود، این کمیته همان طور که اختیار تایید صلاحیت را دارد، می تواند براساس مجموعه گزارش تفسیری های واحد نظارتی بحث تایید صلاحیت وی را مورد بازنگری قرار دهد و از وی سلب صلاحیت کند.
میرزایی ضمن بیان اینکه، در بخش تایید و سلب صلاحیت مدیران شرکت های بیمه ای، جهت گیری بیمه مرکزی بیشتر روی تایید بوده است نه سلب، گفت: بیمه مرکزی خیلی در موضوع سلب صلاحیت وارد نشده است.
به گفته وی، بعضا بحث هایی به لحاظ حقوقی وجود دارد که سلب صلاحیت یک فرد از مصادیق جرائم کیفری می باشد و نهاد نظارتی نمی تواند این کار را انجام بدهد اما در هر صورت تا کنون مسئله و کیس خاصی پیش نیامده که بیمه مرکزی روی این مسئله ورود کند.
وی گفت: علی رغم اینکه در بانکها پیش از تصویب قانون برنامه پنجم این اختیار شفاف دیده نشده بود و در قانون برنامه پنجم بحث صلاحیت مدیران بانکی پیش بینی شد اما در صنعت بیمه این مسئله از ابتدای آزاد سازی و خصوصی سازی وجود داشت.

RSS

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ