برنامه رقابتهای وزنه برداری نوجوانان جهان

۱۴فروردین۱۳،

به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، روز و ساعت برگزاری رقابتهای اوزان مختلف این رقابتها و همچنین جلسات کمیته فنی و کنگره فدراسیون جهانی به شرح است: (تمامی ساعت ها به وقت تهران است)

شنبه ۱۷ فروردین

ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه: نشست هیات اجرایی فدراسیون جهانی وزنه برداری

ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه: تائید فهرست نهایی تیم ها

یکشنبه ۱۸ فروردین

ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه: کنگره فدراسیون جهانی وزنه برداری

ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه: جلسه کمیته فنی

دوشنبه ۱۹ فروردین

ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه: گروه B دسته ۵۰ کیلوگرم

ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه: مراسم افتتاحیه

ساعت ۱۶: گروه A دسته ۵۰ کیلوگرم

سه شنبه ۲۰ فروردین

ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه: گروه B دسته ۵۶ کیلوگرم

ساعت ۱۹: گروه A دسته ۵۶ کیلوگرم

(در دسته ۵۶ کیلوگرم سیدعلیرضا طاهریان روی تخته می رود)

چهارشنبه ۲۱ فروردین

ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه: گروه B دسته ۶۲ کیلوگرم

ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه: گروه A دسته ۶۲ کیلوگرم

(در دسته ۶۲ کیلوگرم کیانوش باقری روی تخته می رود)

پنجشنبه ۲۲ فروردین

ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه: گروه B دسته ۶۹ کیلوگرم

ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه: گروه A دسته ۶۹ کیلوگرم

(در دسته ۶۹ کیلوگرم رامین ولی پور روی تخته می رود)

جمعه ۲۳ فروردین

ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه: گروه B دسته ۷۷ کیلوگرم

ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه: گروه B دسته ۸۵ کیلوگرم

ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه: گروه A دسته ۷۷ کیلوگرم

ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه: گروه A دسته ۸۵ کیلوگرم

ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه: گروه B دسته ۹۴ کیلوگرم

(در دسته ۸۵ کیلوگرم علیرضا دهقان روی تخته می رود)

شنبه ۲۴ فروردین

ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه: گروه B دسته ۹۴+ کیلوگرم

ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه: گروه A دسته ۹۴ کیلوگرم

ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه: گروه A دسته ۹۴+ کیلوگرم

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه: مراسم اختتامیه

(در دسته ۹۴ کیلوگرم میلاد رشیدی و امیرحسین فضلی و در دسته ۹۴+ کیلوگرم علیرضا سلیمانی و پیمان جان روی تخته می روند)


Varzesh3.com | ورزش ۳
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.