برنامه نیم فصل نخست لیگ دسته اول

جام جم آنلاین: برنامه نیم فصل نخست مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در گروه‌های دوگانه در حالی اعلام شد که در هفته نخست این رقابت‌ها در گروه «الف» دو تیم مدعی مس سرچشمه و شاهین بوشهر برابر هم قرار می‌گیرند.

نیم فصل نخست رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در گروه‌های دوگانه در حالی از ۲۳ شهریورماه بصورت رسمی آغاز می‌شود که در هفته نخست این مسابقات رویارویی دو تیم مس سرچشمه و شاهین بوشهر که در پایان لیگ یازدهم به دسته اول سقوط کرده‌اند، یکی از مهمترین دیدارهای گروه «الف» خواهد بود.

همچنین تیم‌های پاس همدان و شهرداری تبریز که هر دو تیم پیشینه حضور در لیگ برتر را دارند، یکی دیگر از دیدارهای جذاب هفته نخست را در گروه «ب» برگزار می‌کنند.

برنامه کامل دیدارهای نیم فصل نخست لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

هفته اول لیگ دسته اول باشگاه های کشور

گروه الف:
گسترش فولاد تبریز –  اتکای گلستان
ماشین سازی تبریز – الوند همدان
مس سرچشمه – شاهین بوشهر
نساجی مازندران – ابومسلم خراسان
شهرداری اراک – گل گهر سیرجان
تربیت (آهن بافق) یزد – داماش ایرانیان
نفت مسجد سلیمان – استقلال اهواز

هفته دوم لیگ دسته اول 

ماشین سازی تبریز – گسترش فولاد تبریز
شاهین بوشهر – اتکای گلستان
الوند همدان – نساجی مازندران
گل گهر سیرجان – مس سرچشمه
ابومسلم خراسان – تربیت یزد
استقلال اهواز – شهرداری اراک
داماش ایرانیان – نفت مسجد سلیمان

هفته سوم لیگ دسته اول 

گسترش فولاد تبریز – شاهین بوشهر
نساجی مازندران – ماشین سازی تبریز
اتکای گلستان – گل گهر سیرجان
تربیت یزد – الوند همدان
مس سرچشمه – استقلال اهواز
نفت مسجد سلیمان – ابومسلم خراسان
شهرداری اراک – داماش ایرانیان

هفته چهارم لیگ دسته اول 

نساجی مازندران – گسترش فولاد تبریز
گل گهر سیرجان – شاهین بوشهر
ماشین سازی تبریز – تربیت یزد
استقلال اهواز – اتکای گلستان
الوند همدان – نفت مسجد سلیمان
داماش ایرانیان – مس سرچشمه
ابومسلم خراسان – شهرداری اراک

 هفته پنجم لیگ دسته اول 

تربیت یزد – نساجی مازندران
گسترش فولاد تبریز – گل گهر سیرجان
نفت مسجد سلیمان – ماشین سازی تبریز
شاهین بوشهر – استقلال اهواز
شهرداری اراک – الوند همدان
اتکای گلستان – داماش ایرانیان
مس سرچشمه – ابومسلم خراسان

هفته ششم لیگ دسته اول 

نساجی مازندران – نفت مسجد سلیمان
گل گهر سیرجان – استقلال اهواز
ماشین سازی تبریز – شهرداری اراک
تربیت یزد – گسترش فولاد تبریز
الوند همدان – مس سرچشمه
داماش ایرانیان – شاهین بوشهر
ابومسلم خراسان – اتکای گلستان

هفته هفتم لیگ دسته اول 

شهرداری اراک – نساجی مازندران
گل گهر سیرجان – داماش ایرانیان
مس سرچشمه – ماشین سازی تبریز
گسترش فولاد تبریز – استقلال اهواز
اتکای گلستان – الوند همدان
نفت مسجد سلیمان – تربیت یزد
شاهین بوشهر – ابومسلم خراسان

هفته هشتم لیگ دسته اول 


نساجی مازندران – مس سرچشمه
ابومسلم خراسان – گل گهر سیرجان
ماشین سازی تبریز – اتکای گلستان
داماش ایرانیان – استقلال اهواز
الوند همدان – شاهین بوشهر
تربیت یزد – شهرداری اراک
الوند همدان – شاهین بوشهر

هفته نهم لیگ دسته اول 

اتکای گلستان – نساجی مازندران
گل گهر سیرجان – الوند همدان
شاهین بوشهر – ماشین سازی تبریز
استقلال اهواز – ابومسلم خراسان
گسترش فولاد تبریز – داماش ایرانیان
مس سرچشمه – تربیت یزد
شهرداری اراک – نفت مسجد سلیمان

هفته دهم لیگ دسته اول 

نساجی مازندران – شاهین بوشهر
ماشین سازی تبریز – گل گهر سیرجان
الوند همدان – استقلال اهواز
داماش ایرانیان – ابومسلم خراسان
شهرداری اراک – گسترش فولاد تبریز
ابومسلم خراسان – اتکای گلستان
نفت مسجد سلیمان – مس سرچشمه

هفته یازدهم لیگ دسته اول 

گل گهر سیرجان – نساجی مازندران
استقلال اهواز – ماشین سازی تبریز
داماش ایرانیان – الوند همدان
گسترش فولاد تبریز – ابومسلم خراسان
مس سرچشمه – شهرداری اراک
اتکای گلستان – نفت مسجد سلیمان
شاهین بوشهر – تربیت یزد

هفته دوازدهم لیگ دسته اول 

مس سرچشمه – گسترش فولاد تبریز
الوند همدان – ابومسلم خراسان
شهرداری اراک – اتکای گلستان
ماشین سازی تبریز – داماش ایرانیان
نفت مسجد سلیمان – شاهین بوشهر
نساجی مازندران – استقلال اهواز
تربیت یزد – گل گهر سیرجان

هفته سیزدهم لیگ دسته اول 

گسترش فولاد تبریز – الوند همدان
اتکای گلستان – مس سرچشمه
ابومسلم خراسان – ماشین سازی تبریز
شاهین بوشهر – شهرداری اراک
داماش ایرانیان – نساجی مازندران
گل گهر سیرجان – نفت مسجد سلیمان
استقلال اهواز – تربیت یزد

هفته اول گروه ب لیگ دسته اول 

پاس همدان – شهرداری تبریز
شهرداری بندرعباس – شهرداری یاسوج
راهیان کرمانشاه – سایپای شمال
ایرانجوان بوشهر – مس رفسنجان
صنعتی کاوه – فولاد یزد
برق شیراز – نیروی زمینی
استقلال خوزستان – ملی حفاری اهواز

هفته دوم گروه ب لیگ دسته اول 

شهرداری بندرعباس – پاس همدان
سایپای شمال – شهرداری تبریز
شهرداری یاسوج – ایرانجوان بوشهر
فولاد یزد – راهیان کرمانشاه
مس رفسنجان – برق شیراز
ملی حفاری اهواز – صنعتی کاوه
نیروی زمینی تهران – استقلال خوزستان

هفته سوم گروه ب لیگ دسته اول 

پاس همدان – سایپای شمال
ایرانجوان بوشهر – شهرداری بندرعباس
شهرداری تبریز – فولاد یزد
برق شیراز – شهرداری یاسوج
راهیان کرمانشاه – ملی حفاری اهواز
استقلال خوزستان – مس رفسنجان
صنعتی کاوه – نیروی زمینی تهران

هفته چهارم گروه ب لیگ دسته اول

ایرانجوان بوشهر – پاس همدان
فولاد یزد – سایپای شمال
شهرداری بندرعباس – برق شیراز
ملی حفاری اهواز – شهرداری تبریز
شهرداری یاسوج – استقلال خوزستان
نیروی زمینی تهران – راهیان کرمانشاه
مس رفسنجان – صنعتی کاوه

هفته پنجم گروه ب لیگ دسته اول 

پاس همدان – فولاد یزد
برق شیراز – ایرانجوان بوشهر
سایپای شمال – ملی حفاری اهواز
استقلال خوزستان – شهرداری بندرعباس
شهرداری تبریز – نیروی زمینی تهران
صنعتی کاوه – شهرداری یاسوج
راهیان کرمانشاه – مس رفسنجان

هفته ششم گروه ب لیگ دسته اول 

برق شیراز – پاس همدان
ملی حفاری اهواز – فولاد یزد
ایرانجوان بوشهر – استقلال خوزستان
نیروی زمینی تهران – سایپای شمال
شهرداری بندرعباس – صنعتی کاوه
مس رفسنجان – شهرداری تبریز
شهرداری یاسوج – راهیان کرمانشاه

هفته هفتم گروه ب لیگ دسته اول 

پاس همدان – ملی حفاری اهواز
استقلال خوزستان – برق شیراز
فولاد یزد – نیروی زمینی تهران
صنعتی کاوه – ایرانجوان بوشهر
سایپای شمال – مس رفسنجان
راهیان کرمانشاه – شهرداری بندرعباس
شهرداری تبریز – شهرداری یاسوج

هفته هشتم گروه ب لیگ دسته اول 

استقلال خوزستان – پاس همدان
نیروی زمینی تهران – ملی حفاری اهواز
برق شیراز – صنعتی کاوه
مس رفسنجان – فولاد یزد
ایرانجوان بوشهر – راهیان کرمانشاه
شهرداری یاسوج – سایپای شمال
شهرداری بندرعباس – شهرداری تبریز

هفته نهم گروه ب لیگ دسته اول 

پاس همدان – نیروی زمینی تهران
صنعتی کاوه – استقلال خوزستان
ملی حفاری اهواز – مس رفسنجان
راهیان کرمانشاه – برق شیراز
فولاد یزد – شهرداری یاسوج
شهرداری تبریز – ایرانجوان بوشهر
سایپای شمال – شهرداری بندرعباس

هفته دهم گروه ب لیگ دسته اول 

صنعتی کاوه – پاس همدان
مس رفسنجان – نیروی زمینی تهران
استقلال خوزستان – راهیان کرمانشاه
شهرداری یاسوج – ملی حفاری اهواز
برق شیراز – شهرداری تبریز
شهرداری بندرعباس – فولاد یزد
ایرانجوان بوشهر – سایپای شمال

هفته یازدهم گروه ب لیگ دسته اول 

پاس همدان – مس رفسنجان
راهیان کرمانشاه – صنعتی کاوه
نیروی زمینی تهران – شهرداری یاسوج
شهرداری تبریز – استقلال خوزستان
ملی حفاری اهواز – شهرداری بندرعباس
سایپای شمال – برق شیراز
فولاد یزد – ایرانجوان بوشهر

هفته دوازدهم گروه ب لیگ دسته اول 

راهیان کرمانشاه – پاس همدان
شهرداری یاسوج – مس رفسنجان
صنعتی کاوه – شهرداری تبریز
شهرداری بندرعباس – نیروی زمینی تهران
استقلال خوزستان – سایپای شمال
ایرانجوان بوشهر – ملی حفاری اهواز
برق شیراز – فولاد یزد

هفته سیزدهم گروه ب لیگ دسته اول 

پاس همدان – شهرداری یاسوج
شهرداری تبریز – راهیان کرمانشاه
مس رفسنجان – شهرداری بندرعباس
سایپای شمال – صنعتی کاوه
نیروی زمینی تهران – ایرانجوان بوشهر
فولاد یزد – استقلال خوزستان
ملی حفاری اهواز – برق شیراز (مهر)


jamejamonline.ir – 22 – RSS Version

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.