برنامه نیم فصل اول لیگ برتر دوازدهم

به گزارش خبرآنلاین؛ پس از این قرعه‌کشی، برنامه کامل نیم فصل اول لیگ برتر دوازدهم توسط فدراسیون فوتبال اعلام شد. مسابقات نیم فصل اول لیگ به شرح زیر است:

هفته اول – ۲۹ و ۳۰ تیرماه:

* داماش گیلان – فولاد خوزستان

* صنعت نفت آبادان – پرسپولیس تهران

* فجر سپاسی شیراز – ذوب آهن اصفهان

* صبای قم – پیکان تهران

* گهر درود – ملوان بندرانزلی

* تراکتورسازی تبریز – سایپای البرز

* نفت تهران – راه آهن شهرری

* سپاهان اصفهان – مس کرمان

* استقلال تهران – آلومینیوم هرمزگان

 

هفته دوم – ۳ و ۴ مرداد:

* فولاد خوزستان – سپاهان اصفهان

* آلومینیوم هرمزگان – داماش گیلان

* سایپای البرز – استقلال تهران

* مس کرمان – نفت تهران

* راه آهن شهرری – گهر زاگرس درود

* پیکان تهران – تراکتورسازی تبریز

* پرسپولیس – فجر سپاسی شیراز

* ملوان بندر انزلی – صنعت نفت آبادان

* ذوب آهن اصفهان – صبای قم

 

هفته سوم – ۹ و ۱۰ مردادماه:

* داماش گیلان – پیکان تهران

* فولاد خوزستان – سایپای البرز

* فجر سپاسی شیراز – صنعت نفت آبادان

* صبای قم – ملوان بندرانزلی

* گهرزاگرس درود – پرسپولیس تهران

* تراکتورسازی تبریز – مس کرمان

* نفت تهران – آلومینیوم هرمزگان

* سپاهان اصفهان – راه آهن شهرری

* استقلال تهران – ذوب آهن اصفهان

 

هفته چهارم – ۱۵ و ۱۶ مردادماه:

* صنعت نفت آبادان – نفت تهران

* آلومینیوم هرمزگان – فولاد خوزستان

* سایپای البرز – داماش گیلان

* مس کرمان – استقلال تهران

* راه آهن شهرری – تراکتورسازی تبریز

* پیکان تهران – گهرزاگرس درود

* پرسپولیس تهران – صبای قم

* ملوان بندرانزلی – فجر سپاسی شیراز

* ذوب آهن اصفهان – سپاهان اصفهان

 

هفته پنجم – ۲۷ و ۲۸ مرداماه:

* داماش گیلان – پرسپولیس تهران

* فولاد خوزستان – مس کرمان

* آلومینیوم هرمزگان – راه آهن شهرری

* صبای قم – فجر سپاسی شیراز

* گهرزاگرس درود – ذوب آهن اصفهان

* تراکتور سازی تبریز – صنعت نفت آبادان

* نفت تهران – پیکان تهران

* سپاهان اصفهان – سایپای البرز

* استقلال تهران – ملوان بندر انزلی

 

هفته ششم – ۲ و ۳ شهریورماه:

* صنعت نفت آبادان – صبای قم

* فجر سپاسی شیراز – گهرزاگرس درود

* سایپای البرز – آلومینیوم هرمزگان

* مس کرمان – داماش گیلان

* راه آهن شهرری – فولاد خوزستان

* پیکان تهران – سپاهان اصفهان

* پرسپولیس تهران – استقلال تهران

* ملوان بندرانزلی – نفت تهران

* ذوب آهن اصفهان – تراکتورسازی تبریز

 

هفته هفتم – ۷ و ۸ شهریورماه:

* داماش گیلان – ملوان بندر انزلی

* فولاد خوزستان – پرسپولیس تهران

* آلومینیوم هرمزگان – مس کرمان

* سایپای البرز – راه آهن شهرری

* گهرزاگرس درود – صنعت نفت آبادان

* تراکتورسازی تبریز – صبای قم

* نفت تهران – ذوب آهن اصفهان

* سپاهان اصفهان – فجر سپاسی شیراز

* استقلال تهران – پیکان تهران

 

هفته هشتم – ۲۴ و ۲۵ شهریورماه:

* صنعت نفت آبادان – سپاهان اصفهان

* فجر سپاسی شیراز – داماش گیلان

* صبای قم – گهرزاگرس درود

* مس کرمان – سایپای البرز

* راه آهن شهرری – استقلال تهران

* پیکان تهران – آلومینیوم هرمزگان

* پرسپولیس تهران – نفت تهران

* ملوان بندرانزلی – تراکتورسازی تبریز

* ذوب آهن اصفهان – فولاد خوزستان

 

هفته نهم – ۳۱ شهریور تا ۲ مهر:

* داماش گیلان – راه آهن شهرری

* فولاد خوزستان – ملوان بندرانزلی

* آلومینیوم هرمزگان – صنعت نفت آبادان

* سایپای البرز – پیکان تهران

* مس کرمان – ذوب آهن اصفهان

* تراکتورسازی تبریز – گهرزاگرس درود

* نفت تهران – صبای قم

* سپاهان اصفهان – پرسپولیس تهران

* استقلال تهران – فجر سپاسی شیراز

 

هفته دهم – ۶ و ۷ مهرماه:

* صنعت نفت آبادان – استقلال تهران

* فجر سپاسی شیراز – تراکتورسازی تبریز

* صبای قم – داماش گیلان

* گهرزاگرس درود – نفت تهران

* راه آهن شهرری – مس کرمان

* پیکان تهران – فولاد خوزستان

* پرسپولیس تهران – آلومینیوم هرمزگان

* ملوان بندرانزلی – سپاهان اصفهان

* ذوب آهن اصفهان – سایپای البرز

 

هفته یازدهم – ۲۸ و ۲۹ مهرماه:

* داماش گیلان – ذوب آهن اصفهان

* فولاد خوزستان – صنعت نفت آبادان

* آلومینیوم هرمزگان – فجر سپاسی شیراز

* سایپای البرز – پرسپولیس تهران

* مس کرمان – ملوان بندرانزلی

* راه آهن شهرری – پیکان تهران

* نفت تهران – تراکتورسازی تبریز

* سپاهان اصفهان – گهرزاگرس درود

* استقلال تهران – صبای قم

 

هفته دوازدهم – ۵ تا ۷ آبان ماه:

* صنعت نفت آبادان – داماش گیلان

* فجر سپاسی شیراز – نفت تهران

* صبای قم – سپاهان اصفهان

* گهرزاگرس درود – فولاد خوزستان

* تراکتورسازی تبریز – استقلال تهران

* پیکان تهران – مس کرمان

* پرسپولیس تهران – راه آهن شهرری

* ملوان بندر انزلی – سایپای البرز

* ذوب آهن اصفهان – آلومینیوم هرمزگان

 

هفته سیزدهم – ۲۶ و ۲۷ آبان ماه:

* داماش گیلان – گهرزاگرس درود

* فولاد خوزستان – فجر سپاسی شیراز

* آلومینیوم هرمزگان – صبای قم

* سایپای البرز – صنعت نفت آبادان

* مس کرمان – پرسپولیس تهران

* راه آهن شهرری – ملوان بندر انزلی

* پیکان تهران – ذوب آهن اصفهان

* سپاهان اصفهان – تراکتورسازی تبریز

* استقلال تهران – نفت تهران

 

هفته چهاردهم ۱ و ۲ آذرماه:

* صنعت نفت آبادان – مس کرمان

* فجر سپاسی شیراز – سایپای البرز

* صبای قم – فولاد خوزستان

* گهرزاگرس درود – استقلال تهران

* تراکتورسازی تبریز – داماش گیلان

* نفت تهران – سپاهان اصفهان

* پرسپولیس تهران – پیکان تهران

* ملوان بندر انزلی – آلومینیوم هرمزگان

* ذوب آهن اصفهان – راه آهن شهرری

 

هفته پانزدهم – ۶ و ۷ آذرماه:

* داماش گیلان – نفت تهران

* فولاد خوزستان – تراکتورسازی تبریز

* آلومینیوم هرمزگان – گهرزاگرس درود

* سایپای البرز – صبای قم

* مس کرمان – فجر سپاسی شیراز

* راه آهن شهرری – صنعت نفت آبادان

* پیکان تهران – ملوان بندرانزلی

* سپاهان اصفهان – استقلال تهران

* پرسپولیس تهران – ذوب آهن اصفهان

 

هفته شانزدهم ۱۱ و ۱۲ آذرماه:

* صنعت نفت آبادان – ذوب آهن اصفهان

* فجر سپاسی شیراز – پیکان تهران

* صبای قم – راه آهن شهرری

* گهرزاگرس درود – مس کرمان

* تراکتورسازی تبریز – آلومینیوم هرمزگان

* نفت تهران – سایپای البرز

* سپاهان اصفهان – داماش گیلان

* استقلال تهران – فولاد خوزستان

* ملوان بندر انزلی – پرسپولیس

 

هفته هفدهم – ۱۷ و ۱۸ آذرماه:

* داماش گیلان – استقلال تهران

* فولاد خوزستان – نفت تهران

* آلومینیوم هرمزگان – سپاهان اصفهان

* سایپای البرز – گهرزاگرس درود

* مس کرمان – صبای قم

* راه آهن شهرری – فجر سپاسی شیراز

* پیکان تهران – صنعت نفت آبادان

* پرسپولیس تهران – تراکتورسازی تبریز

* ذوب آهن اصفهان – ملوان بندرانزلی

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.