برنامه پزشک خانواده نیمه اول امسال در تمام استان های کشور اجرا می شود

‘علیرضا مصداقی نیا’ روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: اکنون تمام توجه وزارت بهداشت معطوف به اجرای طرح پزشک خانواده است و دانشگاه های علوم پزشکی کشور مشغول اجرایی کردن این برنامه هستند.

وی خاطرنشان کرد دانشگاه های علوم پزشکی کشور، هر روز برنامه های عملیاتی خود برای اجرای برنامه پزشک خانواده را به تصویب وزارت بهداشت و ستاد اجرایی پزشک خانواده و نظام ارجاع می رسانند.

معاون وزیر بهداشت در عین حال تصریح کرد هرچند برنامه پزشک خانواده امسال در تمام استان های کشور اجرایی می شود اما اجرای آن در شهرهای مختلف یک استان، بستگی به توان و نحوه برنامه ریزی استان ها دارد.

وی درباره نقش ماماها در برنامه پزشک خانواده گفت: نقش ماما در گروه سلامت برنامه پزشک خانواده لحاظ شده است و هر گروه سلامت حتما دارای ماما و پرستار خواهد بود.

اجتمام**۹۱۸۵**۱۵۷۲

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۱۰


ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.