برگزاری ملی مهارت یک رویدادملی است – اخبار اجتماعی

معاون برنامه ریزی وپژوهش مرکز تربیت مربی کرج گفت: رشته های فنی وحرفه ای اشتغال را درکشور به ارمغان می آورد که با توجه به این امر برگزاری مسابقات ملی مهارت نیز یک رویداد ملی محسوب می شود.

مکرمی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران گفت: مسابقات ملی مهارت می تواند بستر ساز فرهنگ ومهارت در کشور باشد وبه معرفی حرفه ها ومشاغل موجود در کشور بپردازد.

وی افزود: این مسابقات یک رویداد ملی است که ثمرات مهمی را برای کشور به ارمغان می آورد چراکه رشته های فنی وحرفه ای موجب ایجاد اشتغال مولد در کشور می شود.

مکرمی در ادامه به رویکرد مرکز تربیت مربی کرج در برگزاری مسابقات ملی مهارت اشاره کرد و گفت: با توجه به رویکرد این مرکز برای وسعت دادن به بحث مهارت از سال گذشته استقرار نمایشگاه درکنار برگذاری این مسابقات تعریف و اجرا شده است.

وی به رویداد جدید دیگری درکنار برگذاری این مسابقات نیز اشاره کرد وافزود: رویکرد جدید دیگری که در دستورکارقرار گرفته است: گذرهای مهارت است ودرواقع از ویژگی های ممتاز سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت به شمار می رود.

معاون برنامه ریزی وپژوهش مرکز تربیت مربی درپایان به توضیح بیشتر درخصوص این گذرهای مهارت پرداخت وخاطرنشان کرد: ما در غالب گذرهای مهارت، شرایطی را دراختیار جوانان و نوجوانان قرارداده ایم تا هرچه بیشتر به کسب مهارت های خاص درحرفه ها ورشته های گوناگون بپردازند./ل


باشگاه خبرنگاران
بازنشر:ممتازنیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *