برگزاری چهارمین سمینار ملی توسعه پایدار آبیاری تحت فشار در البرز

برگزاری چهارمین سمینار ملی توسعه پایدار آبیاری تحت فشار در البرز

چهارمین سمینار ملی توسعه پایدار روش‌های آبیاری تحت فشار در استان البرز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایانا، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و دبیر برگزاری سمینار گفت: به‌منظور دستیابی به آبیاری موفق و بهینه در سطوح مختلف مزرعه و شبکه‌ها، مجموعه‌ای از طراحی، بهره‌برداری و نگهداری مناسب مورد نیاز است.

حسین دهقانی افزود: با توجه به اعتبار فنی و توانمندی اجرایی کشور در طراحی و اجرای مناسب پروژه‌های آبیاری تحت فشار در بسیاری از نقاط کشور و بهبود کیفی وسایل و تجهیزات مورد نیاز این پروژه‌ها، ضرورت توجه بیشتر به مسائل مدیریت و نگهداری این پروژه‌ها احساس می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، چهارمین سمینار ملی توسعه پایدار روش‌های آبیاری تحت فشار با هدف ارائه نتایج فعالیت‌های تحقیقاتی و مطالعاتی و تجربیات کاربردی و آسیب‌شناسی، ارائه راهکارهای راهبردی برگزار شده است که امید می‌رود گام مؤثری در راستای ایجاد کشاورزی پایدار و تأمین امنیت غذایی کشور در آینده باشد.

دهقانی ادامه داد: پس از شروع رسمی فعالیت دبیرخانه سمینار در مجموع ۹۰ مقاله تخصصی در مهلت مقرر به دفتر دبیرخانه ارسال شد.

وی تصریح کرد: این مقالات توسط سه داور از بخش‌های مختلف تحقیقاتی، دانشگاهی و اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفت و در پایان ۳۵ مقاله که دارای بیشترین ارتباط با موضوع‌ها و محورهای سمینار بود، پذیرفته شد./

 

خبرنگار: مهشید رضایی

A-910717-09

کشاورزی

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.