بزرگترین رستوران مک دونالد جهان

بزرگترین رستوران مک دونالد جهان در لندن آماده افتتاح است. این رستوران در دهکده المپیک لندن واقع شده و همزمان با آغاز مسابقات المپیک ۲۰۱۲ لندن فعالیت خود را آغاز می کند. بزرگترین شعبه مک دونالد جهان، در دو طبقه و با بیش از ۵۰۰ نفر نیرو می تواند همزمان به ۱۵۰۰ مشتری خدمات ارائه کند.

بزرگترین رستوران مک دونالد جهان

بزرگترین رستوران مک دونالد جهان

بزرگترین رستوران مک دونالد جهان

بزرگترین رستوران مک دونالد جهان

بزرگترین رستوران مک دونالد جهان

بزرگترین رستوران مک دونالد جهان

بزرگترین رستوران مک دونالد جهان

بزرگترین رستوران مک دونالد جهان

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.