بسته های تشویقی برائ مالیکن زمین های بایر

۳۰م دیماه ،

ایمان یکی ازخوانندگان خبرآنلاین نوشته بود:«درخیابان ولیعصر از ونک تا تجریش، دهها قطعه زمین چند هزارمتری کنارخیابان وجود دارد کە مهم ترین آنها بعد ازبرج های اسکان واقع شده است. اینکه این زمین ها چه کارآیی دارند وچرا ساخته یا فروخته نمی شوند جای بحث دارند؛ ولی زمین تقریبا ۱ هکتاری بعد ازبرج اسکان قابلیت پارک بیش از چند صد خودرو را دارد و قبل از این تا چند سال پیش هم همین کارآیی را داشت ولی مجددا بسته شد. چرا کسی پیگیر بازگشایی این پارکینگ نیست؟!
فعال شدن این پارکینگ تمام خیابان های اطراف را خلوت می کند و سبب آسایش مردم می گردد. پیگیری کنید.»
داوودی، مدیرروابط عمومی شهرداری منطقه یک تهران دربارهٔ مشکلات مطرح شده این خواننده گفت:« زمین هایی کە درمنطقه یک شهرداری بلا استفاده مانده اند مالکین حقیقی دارند. اما شهرداری آمادگی دارد تا زمین هایی را کە دارای کاربری فضای سبز وباغ می باشند را به تملک خود درآورد ویا این زمین ها را طبق قانون ۳۰، ۷۰ به بوستان تبدیل کند.»
وی افزود:«ازابتدای سال تا کنون حدود شش باغ خریداری و همین تعداد هم با توافق صاحبان به بوستان تبدیل شده است.این آمارتا کنون بی سابقه بوده است.» 
داوودی ادامه داد:«شهرداری برائ اینگونه اشخاص دوراهکاردرنظرگرفته است. یک اینکه ملکشان را به شهرداری واگذار کنند. دیگراینکه ۷۰ درصدرملکشان را آزاد کنند تا شهرداری آن را به بوستان تبدیل کند. به این معنا کە آنها می توانند در ۳۰ درصد دیگرآن ساخت وسازانجام دهند.البته طبق یکسری محاسبات امکاناتی نیزبه آنها داده می گردد. ازسوی دیگر این کارشهرداری ثروتی را نیزبرای شهرتولید می کند.»
اودرادامه به زمین های اشاره شده در این کامنت اشاره کرد و گفت: اگرمالکان این زمین ها تمایل داشته باشند تا زمین هایشان را واگذارکنند شهرداری مراحل اداری کاررا به سرعت انجام می دهد. همچنین تسهیلات خوبی نیزبه آنها ارائه خواهد داد. ازسوی دیگر اجباری هم برفروش این ملک ها به شهرداری و یا فعالیت های درزمین ها وجود ندارد. شهرداری نیز نمی تواند به اجبارازکسی بخواهد تا این کارراانجام دهند. زیراهرفردی حق دارد تا به دلایل مختلف تمایلی به فروش ملکش نداشته باشد.» 
۴۵۲۳۵
 

دانلود   دانلود


خبرآنلاین
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ