بلواراندرزگو بارترافیکی منطقه را کاهش داد

۰۸ام بهمن به نقل از منبع ذکر شده، در پرتال خبری ممتاز نیوز منتشر گردیده است

یکی ازخوانندگان خبرآنلاین نوشته بود:«شهرداری منطقه یک تهران تا به حال چند باراقدام به اصلاح هندسی درتقاطع بلوارهای اندرزگو و صبا و شهید سلیمانی که تلاقی شش خیابان است نموده که تاکنون چندان موثر نبوده است (تقاطع به میدان، میدان به دور برگردان، بستن و تغییر مداوم محل دوربرگردان ها). ازسوی دیگر بدلیل تعریض ادامه بلواراندرزگو (خیابان قیطریه) واتصال خیابان‌های شریعتی‌، پل رومی و بوعلی تردد بیشتری در این تقاطع درحال انجام است که راه حل‌های موقتی و سطحی دیگر جواب نمی دهد. اگر بجای هزینه هایی که در طول ۵-۴ سال قبل صرف این اصلاحات هندسی شده بود، شهرداری اقدام به احداث یک زیر گذر در این تقاطع و یک میدان در رو گذر می‌‌نمود مشکلات ترافیکی کاهش یافته و دور برگردان های اضافی حذف می‌‌گردید که البته هنوز هم این طرح می تواند مطالعه شود.»
مهندس داوودی مدیرروابط عمومی شهرداری منطقه یک تهران درگفت و گویی با خبرآنلاین گفت:« بلواراندرزگو یک بلوار شرقی،غربی است. بجزاین بلوارخیابان باهنروبزرگراه شرقی،غربی صدررا نیز دراین محدوده وجود دارد. به این ترتیب بلوار ۳۵ متری اندرزگو به کمک ما آمد تا از بارترافیکی باهنر و صدر کاسته شود. درواقع کسانی که قصد تردد درمنطقه را دارند می توانند از این بلواز ۳۵ متری استفاده کنند.»
وی افزود:«تا آنجایی که من درجریان هستم دراین بلوارهیچگاه دوربرگردانی وجود نداشته است. البته درانتهای بلواراندرزگو که ابتدای بلوارصبا قراردارد تغییرجهتی داشته است.این تغییر جهت هم به سبب تکمیل بلوار اتفاق افتاده است. این بلوار دو ماه پیش تکمیل و مورد بهربرداری قرارگرفته است. مشکلی را که این خواننده به آن اشاره دارد به زمانی بازمی گردد که این بلوارهنوز به بهربرداری نرسیده بود. ازسوی دیگراین دوربرگردان ها پس ازپایان کاربلوار اندرزگواحداث شده اند.»
مدیرروابط عمومی شهرداری منطقه یک تهران ضمن اشاره به حجم ترافیک این بلوار گفت:«بهرحال حجم ترافیک این محدوده نیز مانند بقیه خیابان ها و مناطق تهران است. پروژه فوق کاری کارشناسی شده و بزرگی برای منطقه شمال تهران است. بلواراندرزگو از کامرانیه و بازار جنوبی آغاز می گردد و به خیابان شریعتی می رسد. درمحدوده ای که این خواننده به آن اشاره داشتند تنها خیابان بوعلی ازشمال به جنوب وارد می گردد. این پروژه مهمترین پروژه راه های داخل شهری منطقه یک است.»
این مقام مسئول ادامه داد:«اگر درمواردی اشکالات فنی دراین بلواروجود داشته باشد قابل بررسی است. درزمان ساخت ممکن است جهت بعضی خیابان ها تغییر کند، بهرحال این کارها درمواردی نیازمند مسیرهای جایگزین می باشند.اما همیشه پس ازنهایی شدن پروژه همه چیز به حال طبیعی خودش باز می گردد.»
او درخاتمه گفت:«درنهایت به این شهروند گرامی اطمینان خاطرمی دهم که طرح و اجرای این پروژه ها به صورت کارشناسی انجام می گیرند.در مورد این پروژه ازسازمان های همکار هم دعوت شد تا آنها نظرات کارشناسی خودشان را بدهند. از این رو هیچگاه راساً دربارهٔ آن تصمیم گرفته نشده است. بهرحال زمانی که خیابان تازهی افتتاح می گردد ترافیک را نیز با درپی خواهد داشت. زیرا شرایط تازهی برای تردد مردم درآن بوجود آمده است.»
۴۵۲۳۵
 

دانلود   دانلود


خبرآنلاین
باز بازنشر: پرتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *