بهره برداری از ۹ فاز پارس جنوبی

عملیات توسعه ۹ فاز پارس جنوبی (معادل ۱۱ فاز استاندارد) در قالب طرح های نفتی مهر ماندگار در دست انجام است.

به گزارش پانا ، در صورت تحقق برنامه‌های تولید زودهنگام از این ۹ فاز ۱۳ ،۱۷ و ۱۸ ،۲۲ تا۲۴ پارس جنوبی (فاز ۱۲ معادل سه فاز استاندارد در نظر گرفته شده است) تا نیمه اول سال ۹۲ افزایش ۱۰۰ میلیون متر مکعبی تولید گاز از پارس جنوبی محقق خواهد شد، ضمن آن که برای تولید زودهنگام بیش از ۹۵ درصد بخش دریایی و بیش از ۹۰ درصد بخش خشکی پروژه باید آماده باشد.

این فازها با سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد و ۱۷۸ میلیون دلار در قالب طرح های مهر ماندگار به بهره برداری خواهد رسید.

عملیات توسعه فاز ۱۲ پارس جنوبی که معادل سه فاز این میدان مشترک است، با هدف تولید روزانه ۷۵ میلیون متر مکعب گاز غنی برای تحویل به شبکه سراسری در سه بخش خشکی، دریا و خطوط لوله در سال ۸۴ آغاز و بر اساس برنامه، نخستین ترین این فاز با ظرفیت تولید ۲۵ میلیون متر مکعب در روز در مهر وارد مرحله تولید خواهد شد.

با بهره برداری از فاز ۱۲، روزانه ۷۸ میلیون مترمکعب گاز طبیعی، ۱۱۰ هزار بشکه میعانات گازی و ۶۰۰ تن گوگرد تولید خواهد شد.

تولید زودهنگام از فاز ۱۳ نیز، یکی دیگر از طرح های نفتی مهر ماندگار است. تولید زودهنگام روزانه حدود ۲۵ میلیون مترمکعب گاز از این فاز که هم اکنون با حدود ۴۹ درصد پیشرفت در دست ساخت است، با حفر ۸ حلقه چاه به میزان ۲۵ میلیون مترمکعب از خرداد ۹۲ آغاز می شود.

با بهره برداری از فاز ۱۳ تولید روزانه گاز طبیعی ۵۰ میلیون مترمکعب، میعانات گازی۷۷ هزار بشکه و گوگرد ۴۰۰ تن خواهد بود و سالیانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن ال پی جی و یک میلیون تن اتان از این فاز تولید خواهد شد، همچنین این فاز، دارای ۲ سکو و ۳۸ چاه خواهد بود.

تولید زودهنگام از فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی نیز، از دیگر طرح های مهر ماندگار است که با بهره برداری از این فازها روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی، ۸۰ هزار بشکه میعانات گاز، ۴۰۰ تن گوگرد و سالانه ۱٫۰۵میلیون تن ال پی جی و یک میلیون تن اتان تولید خواهد شد.

تولید زودهنگام از فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی نیز، یکی دیگر از طرح هایی است که در قالب طرح های مهر ماندگار در دست انجام است. با توسعه این فازها تولید روزانه گاز طبیعی آنها ۵۰ میلیون مترمکعب، میعانات گازی ۸۰ هزار بشکه و گوگرد ۴۰۰ تن خواهد بود، همچنین سالیانه ۱٫۰۵ میلیون تن ال پی جی و یک میلیون تن اتان از این فازها تولید خواهد شد.

از دیگر طرح های پارس جنوبی که در قالب طرح ماندگار در دست انجام است، توسعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی با هدف تولید زودهنگام است.

با بهره برداری از این فازها، تولید روزانه گاز طبیعی آنها به ۵۰ میلیون مترمکعب خواهد رسید، همچنین روزانه ۷۷هزار بشکه میعانات گازی و روزانه ۴۰۰ تن گوگرد، سالانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن ال پی جی و سالیانه یک میلیون تن اتان از این فازها تولید خواهد شد.


بولتن نیوز | bultannews.com

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.