بیانیه رسمی رسمی ،جنبش سیب:(این اعتلاف به تهرانی یک پارچه می اندیشد)

بسمه تعالی
به گزارش روابط عمومی اعتلاف بزرگ شهرستانی هاوتهران بزرگ
بنیانگذار این اعتلاف آقای اکبر آقا محمدی اعلام کردند.
(این اعتلاف به تهرانی یک پارچه می اندیشد)
بیانیه رسمی رسمی ،جنبش سیب،وابسته باعتلاف بزرگ شهرستانی هاوتهران بزرگ که مورد حمایت هیات مذهبی،خانواده معضم شهدا،ایثارگران،دانشجویان،دانشگاهیان واقشارواصناف کشورمیباشد.وهمکاری خودرا بااین جنبش اعلام کرده اند.
این جنبش که باشوراهای مرکزی اعتلاف وستادهای کاندیداهای ریاست جمهوری تبادل نظر داشته است ظرف مدت۴۸ ساعت آینده کاندیدای مورد نظرخودرا رسما معرفی خواهد نمود.
ضمناشایان ذکراست ازمیان بالغ برسیصد نفر متقاضی همایت این اعتلاف،تنها۳۱نفراز متقاضیان ازمیان افراد شایسته،مردمی،وباتجربه درامورشهری که دارای تخصص های مرتبط می باشند درلیست این اعتلاف قرار گرفته اند که بزودی منتشر خواهدشد.
بدیهی است این بررسی هابانهایت دقت،ریزبینی بوده و این اعتلاف اعتماد خود رابه معرفی شدگان این لیست اعلام می نماید که به حول قوه الهی در رفع نابرابری های شهری درتقسیم رفاه شهری واجتماعی گوشا بوده وبه تهرانی یک پارچه ومنسجم می اندیشند.

 

اکبر آقا محمدی

دبیر کل

[del.icio.us] [Facebook] [Google] [Technorati] [Twitter] [Yahoo!] [Email]

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *