بیمارستان های دولتی رایگان نمی شوند

امید کریمی: وعده رایگان شدن خدمات بیمارستان های دولتی، هرچقدر که به سرابی شبیه بود، اکنون به هیچ نزدیک شده است؛ دولت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را متوقف کرده است و همین هیچ راه درآمدی باقی نمی گذارد تا پولی به وزارت بهداشت برسد که بتواند بیمارستان های دولتی را رایگان کند.

دراین باره سیدرمضان محسن‌پور، معاون پارلمانی وزیر بهداشت گفته است: “اختصاص شش هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت به منظور رایگان شدن برخی خدمات بیمارستان‌های دولتی از محل بند ب ماده ۳۴ طرح هدفمندی است و در صورت متوقف شدن فاز دوم طرح هدفمندی، امکان وصول آن با چالش مواجه می‌شود.”

پولی که قرار بود به وزارت بهداشت برسد، ۱۰ درصد از درامد قانون هدفمندی یارانه هاست. محسن پور درباره رسیدن این پول به وزارت بهداشت چنین به ایسنا گفته است: “اختصاص ۱۰ درصد از درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به حوزه سلامت از محل صرفه جویی در یارانه‌هاست و زمانی محقق می‌شود که خود طرح هدفمندی در جریان باشد. اکنون که فاز دوم طرح هدفمندی به تعویق افتاده، باید ببینیم اختصاص این اعتبار به چه صورتی خواهد بود. اما در مجموع هدفمندی یارانه‌ها طرحی ملی است و متوقف نمی‌ماند.”

دولتی پیش بینی کرده بود قانون هدفمندی یارانه ها طوری اجرا کند که درآمدش دوبرابر چیزی باشد که تاکنون اجرا شده است. اما مجلس تنها دولت را مجاز کرد ۲۰ درصد درامدش را افزون کند و همین موجب شد فاز دوم هدفمندی یارانه ها اجرا نشود. در این صورت رایگان شدن خدمات بیمارستان های دولتی هم فراموش می شود.

 

کدام خدمات رایگان می شود؟

اما حتی اگر فاز دوم هدفمندی یارانه ها هم اجرا شود، خدمات همه بیمارستان های دولتی رایگان نمی شود. به گفته معاون پارلمانی وزیر بهداشت، تمام بیمارستان‌ها و تمام خدمات شامل این ۶ هزار میلیارد تومان نمی‌شوند: در صورت تحقق این ۶ هزار میلیارد تومان، برای چگونگی ارایه خدمات در بیمارستان‌های دولتی که خدمات بستری ارایه می‌دهند، برنامه داریم تا به این ترتیب مازاد بیمه، مبلغی از بیماران دریافت نشود.”

این درحالی است که پیش از این محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس هشتم، ۱۹ اردیبهشت در حاشیه جلسه علنی درباره رایگان شدن خدمات درمانی بیمارستان های دولتی با ۶ هزار میلیارد تومان گفت: “در مقابل پرداخت این پول برای بخش سلامت تمام بیماران بستری شده در بیمارستان‌های دولتی از این پس به صورت رایگان معالجه می شوند چرا که پیش از این دولت گفته بود هزینه درمان رایگان بیماران بستری شده حدود ۶هزار میلیارد می‌شود که ما این مبلغ را در بودجه امسال مشخص کردیم و با اختصاص این ۶هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای دولت که ناشی از اجرای قانون یارانه ها است، این میزان تأمین شد و دولت موظف است بیماران بستری شده در بیمارستان‌های دولتی را به صورت رایگان معالجه کند.”

اماخانم وزیر چنین شرط گذاشت: “حتماً این کار امکانپذیر است و اگر این اعتبار را به موقع و ماه به ماه بدون تغییر بدهند هزینه خدمات بستری در بیمارستان های دولتی در صورتی که از کانال پزشک خانواده و نظام ارجاع باشد رایگان می‌شود و فرانشیز ۱۰ درصد از مردم گرفته نمی‌شود.”

با این حال محسن پور از آمادگی وزارت بهداشت برای کم شدن هزینه های درمانی مردم خبر داده است: “برنامه وزارت بهداشت برای کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت و از جمله خدمات بستری در بیمارستان‌های دولتی، آماده است و در صورت تحقق اعتبار مربوطه، بلافاصله برنامه را اجرا می‌کنیم.پدر صورت تحقق این ۶ هزار میلیارد تومان، بار سنگینی از دوش مردم برداشته می‌شود. از طرف دیگر کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت به زیر ۳۰ درصد تکلیفی قانونی است.”

۴۷۴۷

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.