بیمه پایه را به نام بیمه تکمیلی می فروشند!

بینا- سازمان‌های بیمه‌ای بسته‌های خدماتی بیمه پایه را با قیمت بیشتر به نام بیمه تکمیلی به مردم می‌فروشند.
به گزارش بینا، دکتر عمادی، معاون وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی به باشگاه خبرنگاران افزود:  درحال حال حاضر بیمه‌های تکمیلی در کشور ساماندهی خوبی ندارند، در واقع سازمان‌های بیمه‌ای بسته‌های خدماتی بیمه پایه را با یک قیمت گرانتر به عنوان بیمه تکمیلی به مردم می‌فروشند.
وی گفت: در اساسنامه بیمه سلامت ایرانیان پیش بینی شده که سازمان بیمه سلامت متولی مجوز پخش بیمه تکمیلی هم است که بایستی بعد از استقرار وضعیت بیمه پایه بیمه تکمیلی سروسامان بگیرد.

RSS

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.