تامین هزینه تحصیل دانشگاه با بیمه ملت

گردآوری توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز

بینا:بیمه ملت در اقدامی بیمه تامین هزینه تحصیلی فرزندان و دریافت وام با این بیمه نامه را طی جشنواره پاییزه خود انجام می‌دهد.

بیمه ملت در اقدامی بیمه تامین هزینه تحصیلی فرزندان و دریافت وام با این بیمه نامه را طی جشنواره پاییزه خود انجام می‌دهد.

به گزارش ایسنا طرح ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ این امکان را به والدین می‌دهد که برای ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺧﻴﺎﻟﻰ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ کنند.

با توجه به اینکه ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻫﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ، ﺭﻭﻳﺎﻯ ﺁﻳﻨﺪﻩ‌ﺍﻯ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﻰ‌ﮔﻴﺮﺩ که ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﺎ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﮕﺮﻯ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺩﺍﺭﺩ و ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎﺳﺖ، بیمه ملت با طراحی بیمه تحصیل فرزندان به این دغدغه پاسخ داده است.

در این طرح ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻰ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻰ ﺧﻮﺩ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﭘﻮﺷﺶ‌ﻫﺎﻯ ﺑﻴﻤﻪ‌ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﭘﺲﺍﻧﺪﺍﺯﻫﺎ ﻭ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩﺷﺪﻩ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﺍﻯ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺶ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﻏﺪﻏﻪ‌ﻫﺎﻯ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﺩ.

از مهمترین ویژگی‌های این بیمه نامه آن است که علاوه بر پرداخت هزینه‌های تحصیلی دانشگاه امکان «ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺍﻡ ﺍﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩﻯ ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﺑﻴﻤﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ»، «ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﻮﺩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻓﻊ»، «ﭘﻮﺷﺶ‌ﻫﺎﻯ ﺍﺿﺎﻓﻰ ﺣﺎﺩﺛﻪ»، «ﺍﻣﺮﺍﺽ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺍﻓﺘﺎﺩﮔﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﺩﺍﺋﻢ یا فوت سرپرست»، «ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ» و «ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻓت‌های ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ» وجود دارد.


شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ