تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر

به گزارش سایت خبری ممتاز نیوز:هزاران تن از مردم ترکیه در مخالفت با کودتای نافرجام جمعه شب نظامیان و در حمایت از دولت و رئیس جمهوری این کشور شنبه شب در شهرهای مختلف تجمع کردند.مردم در مخالفت با کودتاگران نظامی و در حمایت از حزب حاکم ترکیه در میدان های اصلی شهر استانبول از جمله میدان های ایوب و تقسیم شعار سر دادند. تجمع کنندگان در این میدان ها با خواندن سرود ملی، تکبیرگویان و با حمل پرچم ترکیه از کودتاگران ابراز انزجار کردند.

گزارش ها از دیگر شهرهای ترکیه نیز حاکی از همبستگی مردم برای مقابله با عوامل کودتای نافرجام و حمایت بیشتر از دولت ترکیه و رئیس جمهوری این کشور است. آمار رسمی منابع امنیتی ترکیه حاکی است که در ناآرامی های ناشی از کودتای نافرجام بخشی از نظامیان این کشور، بیش از ۱۶۰ تن کشته و یکهزارو ۱۵۴تن نیز زخمی شدند.
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تصاویر/ تجمع حامیان اردوغان در ترکیه
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر

تاریخ انتشار خبر: ۱۷ July 2016 | 7:08 am
باز نشر: اخبار ایران و جهان ممتاز نیوز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *