تدوین اهداف طرح پژوهشی فرصتهای تجاری در ICT/ ایجاد اشتغال در ارتباطات

این مطلب در تاریخ سهشنبه ۱۶آبان به نقل از منبع ذکر شده در پورتال خبری ممتاز نیوز درج گردیده است

به گزارش ممتاز نیوز به نقل از خبر گزاری مهر، طرح پژوهشی “فرصت های تجاری و سرمایه گذاری ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه های ملی و بین المللی” در جهتی تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه و نهادینه سازی شعار “تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی” تعریف شده است که با بهره گیری از جایگاه ستاد تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی مستقر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرصتهای سرمایه گذاری را در سازمانها و شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شناسایی می نماید.

براساس مطالعات اولیه اهداف طرح پژوهشی “فرصت های تجاری و سرمایه گذاری ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه های ملی و بین المللی” با عناوین شناسایی فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابعاد ملی و بین المللی، ایجاد شبکه سرمایه گذاری و هماهنگی میان کارفرمایان؛ سرمایه گذاران و مجریان، ایجاد هماهنگی میان حوزه های دانش، فناوری و صنعت و فراهم نمودن زمینه لازم برای ایجاد اشتغال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده است.

همچنین استفاده از توانمندیهای دانشگاهها به عنوان پشتوانه علمی طرح، استفاده از توانمندیهای شرکتهای خصوصی، ایجاد زمینه های لازم برای امضای قراردادهای سرمایه گذاری ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابعاد ملی و بین المللی، استمرار شعار تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از طریق نهاد سازی و ایجاد ساز و کار و سامانه مناسب برای استمرار طرح پژوهشی فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه های ملی و بین المللی از دیگر اهداف این طرح پژوهشی است. 


MehrNews Rss Feed

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *