ترور ۲۳ ایرانی بی‌گناه در ۱۸ اریبهشت ماه

۱۸اردیبهشت،

به گزارش خبرنگار سیاست خارجیممتازنیوز، ۲۳ نفر از مردم بی‌گناه ایران در روز ۱۸ اردیبهشت ماه طی سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۱ توسط گروهک تروریستی منافقین در ایران ترور شدند.

 اسامی شهدا به شرح زیر است:

روح الله بهار لوده شیبی، تاریخ تولد: ۱۳۵۸/۰۴/۰۱، تاریخ شهادت: ۱۳۸۱/۰۲/۱۸، محل ترور: فسا، گروه ترورکننده: اشرار

مرتضی معصوم زاده، تاریخ شهادت: ۱۳۸۰/۰۲/۱۸، گروه ترورکننده: اشرار

سلام عزیزپور، تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۱۰/۰۶، تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۲/۱۸، محل ترور: بوکان، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

حسین علی مرادی، تاریخ تولد: ۱۳۱۴/۰۶/۰۵، تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۲/۱۸، محل ترور: تهران، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

غلام رضا یوسفی، تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۰۵/۱۸، تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۲/۱۸، محل ترور: ارومیه، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

مصیب یزیدیان، تاریخ تولد: ۱۳۳۸/۰۱/۰۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۲/۱۸، محل ترور: تهران، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

اسمائیل اکرامی، تاریخ تولد: ۱۳۱۵/۰۹/۱۷، تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۲/۱۸، محل ترور: بوکان، گروه ترورکننده: کوموله

احمد فکوریان، تاریخ تولد: ۱۳۰۴/۰۴/۰۶، تاریخ شهادت: ۱۳۵۹/۰۲/۱۸، محل ترور: سنندج،  گروه ترورکننده: کوموله

قنبر بیات، تاریخ تولد: ۱۳۱۶/۰۱/۰۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۲/۱۸، محل ترور: تهران، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

کریم امیدیار اندوز، تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۰۷/۰۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۲/۱۸، محل ترور: ارومیه، گروه ترورکننده: دموکرات

عمر بایزیدی، تاریخ تولد: ۱۳۳۴/۰۱/۱۵، تاریخ شهادت: ۱۳۷۰/۰۲/۱۸، محل ترور: سردشت، گروه ترورکننده: دموکرات

علی اکبر صمدزاده، تاریخ تولد: ۱۳۲۸/۱۲/۱۳،تاریخ شهادت: ۱۳۵۹/۰۲/۱۸، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

کامران شیخ، تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۰۲/۱۲، تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۲/۱۸، محل ترور: تهران، گروه ترورکننده: گروه تروریستی منافقین

اسداله حسین پناهی، تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۰۲/۱۰، تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۲/۱۸، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

هادی جهانی بیشه گاهی، تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۰۷/۱۲، تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۲/۱۸، وی سرباز بود، گروه ترور کندده: عناصر تروریست

محمدرضا حبیبی، تاریخ تولد: ۱۳۳۷/۰۵/۰۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۲/۱۸، وی سرباز بود، گروه ترور کننده: توسط عناصر تروریست     

محمدتقی ابراهیمی، تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۰۳/۰۳، تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۲/۱۸، گروه ترور کننده:‌ گروهک تروریستی منافقین

محمد ببربیان، تاریخ تولد: ۱۳۳۵/۰۷/۱۳، تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۲/۱۸، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

صفر امانی پرچکوهی، تاریخ تولد: ۱۳۴۰/۰۶/۰۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۲/۱۸، وی سرباز بود، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

کریم امیدباراندوز، تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۰۷/۰۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۲/۱۸، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

اسماعیل اکرامی، تاریخ تولد: ۱۳۱۵/۰۹/۱۷ ، تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۲/۱۸، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

یحیی تبدل، تاریخ تولد: ۱۳۳۵، تاریخ شهادت: ۱۳۶۸/۲/۱۸، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

بهرام جزایری، تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۱۲/۲۶ ، تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۲/۱۸، وی سرباز بود، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

انتهای پیام/


باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *