ترور ۳۷ ایرانی بی گناه در ۱۲آبان ماه

جمعه ۱۲م آبان ۹۱ به نقل از باشگاه خبر نگاران جوان در پورتال خبری ممتاز نیوز انتشار یافته است،

گروهک تروریستی منافقین طی اعمال جنایتکارانه خود هیچ برگی از تقویم انقلاب اسلامی را از کشتار و خونریزی خالی نگذاشته است.

به گزارش تفسیری خبرنگار حوزه سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران ۳۷ نفر از مردم بی گناه ایران در روز ۱۲آبان  ماه طی سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۹ توسط گروهک تروریستی منافقین در ایران ترور شدند، اسامی شهدا به شرح زیر است.

مختار کمانگر،تاریخ تولد: ۱۳۳۰/۰۶/۰۲ ،تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۰۸/۱۲، گروه ترورکننده: حزب دموکرات

علی رضا صادقی،تاریخ تولد: ۱۳۵۳/۰۳/۰۳ ،تاریخ شهادت: ۱۳۷۴/۰۸/۱۲، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

احمد محمدیانی،تاریخ تولد: ۱۳۳۷/۰۷/۰۹ ،تاریخ شهادت: ۱۳۶۹/۰۸/۱۲، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

عباس علی خیاطی،تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۰۱/۰۷ ،تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۰۸/۱۲، گروه ترورکننده: اشرار

سیاره تیموری ابر،تاریخ تولد: ۱۳۳۹/۰۹/۰۱ ،تاریخ شهادت: ۱۳۷۸/۰۸/۱۲، گروه ترورکننده: اشرار

واحده فتحی اردهایی،تاریخ تولد: ۱۳۳۴/۱۱/۱۰ ،تاریخ شهادت: ۱۳۷۸/۰۸/۱۲، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین
 
در صدف بالا زاده،تاریخ تولد: ۱۳۲۶/۰۴/۰۱ ،تاریخ شهادت: ۱۳۷۸/۰۸/۱۲، گروه ترورکننده: اشرار

حمید داوری دولت آبادی،تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۰۲/۱۲ ،تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۰۸/۱۲، گروه ترورکننده: اشرار

امید داوری دولت آبادی،تاریخ تولد: ۱۳۶۰/۰۴/۰۵ ،تاریخ شهادت: ۱۳۷۸/۰۸/۱۲، گروه ترورکننده: اشرار

بتول زعفران زاده عطار،تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۱۰/۲۲ ،تاریخ شهادت: ۱۳۷۸/۰۸/۱۲، گروه ترورکننده: اشرار

طاهره رحمانی،تاریخ تولد: ۱۳۵۸/۱۰/۰۹ ،تاریخ شهادت: ۱۳۷۸/۰۸/۱۲، گروه ترورکننده: اشرار

حسین رحمانی،تاریخ تولد: ۱۳۵۵/۱۰/۲۱ ،تاریخ شهادت: ۱۳۷۸/۰۸/۱۲، گروه ترورکننده: اشرار

حامد داوری دولت آبادی،تاریخ تولد: ۱۳۶۹/۰۸/۱۹ ،تاریخ شهادت: ۱۳۷۸/۰۸/۱۲، گروه ترورکننده: اشرار

مهدیه بغخم،تاریخ تولد: ۱۳۶۳/۰۲/۰۴ ،تاریخ شهادت: ۱۳۷۸/۰۸/۱۲، گروه ترورکننده: اشرار

راحله بغخم،تاریخ تولد: ۱۳۵۳/۰۷/۰۲ ،تاریخ شهادت: ۱۳۷۸/۰۸/۱۲، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

هاشم بغخم،تاریخ تولد: ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ ،تاریخ شهادت: ۱۳۷۸/۰۸/۱۲، گروه ترورکننده: اشرار

مسعود بغخم،تاریخ تولد: ۱۳۷۰/۰۲/۱۹ ،تاریخ شهادت: ۱۳۷۸/۰۸/۱۲، گروه ترورکننده: اشرار

اطهر کاشی درجه،تاریخ تولد: ۱۳۶۲/۰۵/۰۷ ،تاریخ شهادت: ۱۳۷۸/۰۸/۱۲، گروه ترورکننده: اشرار

الیاس انصافی قوشچی،تاریخ تولد: ۱۳۱۹/۰۳/۰۷ ،تاریخ شهادت: ۱۳۷۸/۰۸/۱۲، گروه ترورکننده: اشرار

نرگس زوار جاجان،تاریخ تولد: ۱۳۰۵/۰۴/۱۰ ،تاریخ شهادت: ۱۳۷۸/۰۸/۱۲، گروه ترورکننده: اشرار

صدیقه رحمانی،تاریخ تولد: ۱۳۵۰/۰۷/۲۷ ،تاریخ شهادت: ۱۳۷۸/۰۸/۱۲، گروه ترورکننده: اشرار

طلیعه ناز خانم محمدی،تاریخ تولد: ۱۳۱۲/۰۹/۰۷ ،تاریخ شهادت: ۱۳۷۸/۰۸/۱۲، گروه ترورکننده: اشرار

عنبر بانو سلگی،تاریخ تولد: ۱۳۱۱/۰۱/۲۵ ،تاریخ شهادت: ۱۳۷۸/۰۸/۱۲، گروه ترورکننده: اشرار

میر حسین علوی،تاریخ تولد: ۱۳۰۶/۰۴/۰۹ ،تاریخ شهادت: ۱۳۷۸/۰۸/۱۱، گروه ترورکننده: اشرار

محمد بقخم،تاریخ تولد: ۱۳۵۵/۰۱/۰۱ ،تاریخ شهادت: ۱۳۷۸/۰۸/۱۲، گروه ترورکننده: اشرار

حیدر ممی زاده فردزغن آباد،تاریخ تولد: ۱۳۲۱/۱۱/۰۴ ،تاریخ شهادت: ۱۳۷۸/۰۸/۱۲، گروه ترورکننده: اشرار

رحیم پور نصیر،تاریخ تولد: ۱۳۱۲/۰۷/۰۷ ،تاریخ شهادت: ۱۳۷۸/۰۸/۱۲، گروه ترورکننده: اشرار

موسی الرضا جمالی دیزاوندی،تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۰۶/۰۱ ،تاریخ شهادت: ۱۳۷۸/۰۸/۱۲، گروه ترورکننده: اشرار

 ابراهیم دلاوری چادرنشین قاچک،تاریخ تولد: ۱۳۴۶/۰۴/۰۲ ،تاریخ شهادت: ۱۳۷۸/۰۸/۱۲، گروه ترورکننده: اشرار

 
مهدی تیموری،تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۱۲/۰۳ ،تاریخ شهادت: ۱۳۷۸/۰۸/۱۲، گروه ترورکننده: اشرار
شهید حمید آقایی،تاریخ تولد: ۱۳۴۶/۰۲/۰۳ ،تاریخ شهادت: ۱۳۷۸/۰۸/۱۲، گروه ترورکننده: اشرار

بختیار مرغوبی،تاریخ تولد: ۱۳۱۹/۰۶/۰۲ ،تاریخ شهادت: ۱۳۷۸/۰۸/۱۲، گروه ترورکننده: اشرار

هادی خانلری،تاریخ تولد: ۱۳۶۶/۰۱/۲۳ ،تاریخ شهادت: ۱۳۷۸/۰۸/۱۲، گروه ترورکننده: اشرار

ثریا بزرگ نیا،تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۱۲/۰۳ ،تاریخ شهادت: ۱۳۷۸/۰۸/۱۲، گروه ترورکننده: اشرار

زهرا انجاری،تاریخ تولد: ۱۳۳۰/۱۰/۱۳ ،تاریخ شهادت: ۱۳۷۸/۰۸/۱۲، گروه ترورکننده: اشرار

محمد علی صفایی،تاریخ تولد: ۱۳۵۰/۰۹/۰۲ ،تاریخ شهادت: ۱۳۷۸/۰۸/۱۲، گروه ترورکننده: اشرار

نادر آزادیخواه،تاریخ شهادت: ۱۳۷۸/۰۸/۱۲، گروه ترورکننده: اشرار

انتهای پیام/


باشگاه خبرنگاران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ