ترکیب سوالات دی ماه امتحانات دانش آموزان

امتحانات دانش آموزان از دیماه ترکیبی از سوالات چندگزینه ای و تشریحی است

رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش کشور اعلام کرد: سوالات امتحانی دانش آموزان کشور از دیماه امسال به صورت ترکیبی از سوالات تشریحی، چهارگزینه ای و پاسخهای کوتاه است.

عبدالامیر عرفی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات با بیان این مطلب گفت: تحقیقات و ارزشیابی های صورت گرفته در دنیا نشان داده است که صرفاً برگزاری امتحانات با سوالات تشریحی منجر به افزایش اطلاعات دانش آموز نخواهد شد.

وی با بیان اینکه سیستم آموزشی دنیا تاکید بر تنوع سوالات امتحانی دانش آموز دارد، افزود: درسیستم آموزشی ایران نیز با هدف پیگیری اهداف آموزشی و ارتقای سطح دانش دانش آموزان، امتحانات با تنوع سوالات برگزار می شود که دستورالعمل آن نیز به تمامی استانهای کشور ابلاغ شده است.

به گفته عرفی، از دیماه امسال به صورت آزمایشی  سوالات امتحانی به صورت ترکیبی از سوالات تشریحی، چندگزینه ای، پاسخ صحیح و غلط است  و از خرداد ماه ۹۱ این طرح به صورت سراسری در امتحانات دانش آموزان اجرا می شود.

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.