تزیین خاص و متفاوت هندوانه برای شب یلداتاریخ انتشار: ۱۷ December 2015 | 12:00 pm

هندوانه شب یلدای تان را متفاوت، لوکس و زیبا تزیین کنید!!

شب یلدا یا شب چله یکی از بلندترین شبها برای ایرانیان است. هندوانه و انار دو میوه اصلی و پای ثابت شب یلدا هستند. این بار هندوانه شب یلدای تان را متفاوت و لوکس تزیین کنید.

مدل هایی شیک و زیبا برای تزیین هندوانه شب چله

 

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا – شماره ۱

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا - شماره 1

 

 

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا – شماره ۲

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا - شماره 2

 

 

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا – شماره ۳

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا - شماره 3

 

 

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا – شماره ۴

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا - شماره 4

 

 

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا – شماره ۵

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا - شماره 5

 

 

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا – شماره ۶

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا - شماره 6

 

 

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا – شماره ۷

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا - شماره 7

 

 

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا – شماره ۸

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا - شماره 8

 

 

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا – شماره ۹

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا - شماره 9

 

 

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا – شماره ۱۰

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا - شماره 10

 

 

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا – شماره ۱۱

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا - شماره 11

 

 

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا – شماره ۱۲

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا - شماره 12

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی ممتاز نیوز
اختصاصی ممتاز نیوز

 

 

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.