تصاویری از “امریکن آیدل” گوسفندی!

یک روزنامه انگلیسی از برنامه ای ویژه در سنگال گزارش داد که این برنامه را می توان نسخه این کشور آفریقایی از برنامه “امریکن آیدل” خواند.

در کشور سنگال جائیکه بر روی گوسفندها اسم گذاشته می شود و آنها را به عنوان حیوانات خانگی، در داخل منازل نگهدای می کنند پربیننده ترین برنامه تلویزیونی “این گوسفند” نام دارد.

برنامه این گوسفند نمونه سنگالی برنامه امریکن آیدل است و در آن سعی می شود تا بهترین گوسفند سنگال انتخاب شود.

تصاویری از امریکن آیدل گوسفندی!

تصاویری از امریکن آیدل گوسفندی!

تصاویری از امریکن آیدل گوسفندی!

تصاویری از امریکن آیدل گوسفندی!

تصاویری از امریکن آیدل گوسفندی!

تصاویری از امریکن آیدل گوسفندی!

تصاویری از امریکن آیدل گوسفندی!

تصاویری از امریکن آیدل گوسفندی!

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.