تصاویر آذین‌بندی خیابان‌های مشهد در آستانه سالروز میلاد امام رضا (ع)

 • آذین‌بندی معابر و خیابانها در مشهد به مناسبت سالروز میلاد حضرت امام رضا (ع)

  عکس: مهدی بلوریان

 • آذین‌بندی معابر و خیابانها در مشهد به مناسبت سالروز میلاد حضرت امام رضا (ع)

  عکس: مهدی بلوریان

 • آذین‌بندی معابر و خیابانها در مشهد به مناسبت سالروز میلاد حضرت امام رضا (ع)

  عکس: مهدی بلوریان

 • آذین‌بندی معابر و خیابانها در مشهد به مناسبت سالروز میلاد حضرت امام رضا (ع)

  عکس: مهدی بلوریان

 • آذین‌بندی معابر و خیابانها در مشهد به مناسبت سالروز میلاد حضرت امام رضا (ع)

  عکس: مهدی بلوریان

 • آذین‌بندی معابر و خیابانها در مشهد به مناسبت سالروز میلاد حضرت امام رضا (ع)

  عکس: مهدی بلوریان

 • آذین‌بندی معابر و خیابانها در مشهد به مناسبت سالروز میلاد حضرت امام رضا (ع)

  عکس: مهدی بلوریان

 • آذین‌بندی معابر و خیابانها در مشهد به مناسبت سالروز میلاد حضرت امام رضا (ع)

  عکس: مهدی بلوریان

 • آذین‌بندی معابر و خیابانها در مشهد به مناسبت سالروز میلاد حضرت امام رضا (ع)

  عکس: مهدی بلوریان

 • آذین‌بندی معابر و خیابانها در مشهد به مناسبت سالروز میلاد حضرت امام رضا (ع)

  عکس: مهدی بلوریان

 • آذین‌بندی معابر و خیابانها در مشهد به مناسبت سالروز میلاد حضرت امام رضا (ع)

  عکس: مهدی بلوریان

 • آذین‌بندی معابر و خیابانها در مشهد به مناسبت سالروز میلاد حضرت امام رضا (ع)

  عکس: مهدی بلوریان

 • آذین‌بندی معابر و خیابانها در مشهد به مناسبت سالروز میلاد حضرت امام رضا (ع)

  عکس: مهدی بلوریان

 • آذین‌بندی معابر و خیابانها در مشهد به مناسبت سالروز میلاد حضرت امام رضا (ع)

  عکس: مهدی بلوریان


 • RSS

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *