تصاویر بسیار زیبا از نجات یک جانور و پیوستن او به مادرش

صحنه های زیبا از نجات یک بچه فیل و پیوستن او به مادرش که بسیار برای فرزندش مضطرب بود.این حادثه در یکی از پارکهای ملی کنیا رخ داده است.

تصاویر بسیار زیبا از نجات یک جانور و پیوستن او به مادرش

تصاویر بسیار زیبا از نجات یک جانور و پیوستن او به مادرش

تصاویر بسیار زیبا از نجات یک جانور و پیوستن او به مادرش

تصاویر بسیار زیبا از نجات یک جانور و پیوستن او به مادرش

تصاویر بسیار زیبا از نجات یک جانور و پیوستن او به مادرش

تصاویر بسیار زیبا از نجات یک جانور و پیوستن او به مادرش

تصاویر بسیار زیبا از نجات یک جانور و پیوستن او به مادرش

تصاویر بسیار زیبا از نجات یک جانور و پیوستن او به مادرش

تصاویر بسیار زیبا از نجات یک جانور و پیوستن او به مادرش

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *