تصاویر: حمله منافقین به سفارت ایران در آلمان

تصاویر: حمله منافقین به سفارت ایران در آلمان


دیدبان: افراد وابسته به منافقین در اقدامی برنامه ریزی شده و هماهنگ با پلیس برلین، به سفارت ایران در آلمان یورش برده و به امکانات آن صدمه زدند.

پرتاب سنگ و پاشیدن رنگ به تابلوها و دیواره سفارت از جمله اقدامات کور این افراد وابسته بوده است.

اخرین نیوز

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.