تصاویر زنان متکدی در تهران

طبق آمار بدست آمده تکدی گری دومین آسیب اجتماعی شهر تهران به شمار می رود که به اشکال مختلف در طول روز در این شهر مشاهده می شود.

تکدی گری یکی از معضلاتی است که اکثر کلانشهرهای دنیا با آن مواجه هستند؛ مشاهده افرادی که بر روی پل عابر پیاده یا زیرگذر یا بر سر چهارراه دست به تکدی گری می زنند یکی از تاسفبارترین مسائل شهری تبدیل شده است.

در حالی که کارشناسان تکدی گری را پس از اعتیاد دومین آسیب اجتماعی شهر تهران می دانند به نظر می رسد زنان متکدی آسیب پذیری بیشتری نسبت به دیگر افراد این قشر دارا هستند و تصاویر زیر زنان و دختران متکدی بر سر چهارراه های شهر تهران را در حال تکدی گری نشان می دهد.

تصاویر زنان متکدی در تهران

تصاویر زنان متکدی در تهران

تصاویر زنان متکدی در تهران

تصاویر زنان متکدی در تهران

تصاویر زنان متکدی در تهران

تصاویر زنان متکدی در تهران

تصاویر زنان متکدی در تهران

تصاویر زنان متکدی در تهران

تصاویر زنان متکدی در تهران

تصاویر زنان متکدی در تهران

تصاویر زنان متکدی در تهران

تصاویر زنان متکدی در تهران

تصاویر زنان متکدی در تهران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *