تصاویر ورود مهدی هاشمی به تهران

مهدی هاشمی بامداد امروز دوشنبه با پرواز شماره ۹۷۷ دبی-تهران به همراه یاسر و فاطمه هاشمی وارد فرودگاه امام خمینی(ره)تهران شد.

تصاویر ورود پسر هاشمی به تهران

تصاویر ورود پسر هاشمی به تهران

تصاویر ورود پسر هاشمی به تهران

تصاویر ورود پسر هاشمی به تهران

تصاویر ورود پسر هاشمی به تهران

تصاویر ورود پسر هاشمی به تهران

تصاویر ورود پسر هاشمی به تهران

تصاویر ورود پسر هاشمی به تهران

تصاویر ورود پسر هاشمی به تهران

تصاویر ورود پسر هاشمی به تهران

تصاویر ورود پسر هاشمی به تهران

تصاویر ورود پسر هاشمی به تهران

تصاویر ورود پسر هاشمی به تهران

تصاویر ورود پسر هاشمی به تهران

تصاویر ورود پسر هاشمی به تهران

تصاویر ورود پسر هاشمی به تهران

تصاویر ورود پسر هاشمی به تهران

تصاویر ورود پسر هاشمی به تهران

تصاویر ورود پسر هاشمی به تهران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *