تصاویر کلاس های آموزشی در زندان

انجام کار فرهنگی بر روی زندانیان یکی از دغدغه‌های مسئولان زندان‌ها به منظور تاثیرگذاری هرچند کوچک بر روی زندگی افرادی است که خواسته یا ناخواسته گرفتار شده اند. برگزاری کلاس‌های هنری، فرهنگی، کارورزی، سوادآموزی و برپایی انواع کارگاه‌ها، یکی از اموری است که اداره کل زندان استان یزد پیگیری می‌کند.

تصاویر کلاس های آموزشی در زندان

تصاویر کلاس های آموزشی در زندان

تصاویر کلاس های آموزشی در زندان

تصاویر کلاس های آموزشی در زندان

تصاویر کلاس های آموزشی در زندان

تصاویر کلاس های آموزشی در زندان

تصاویر کلاس های آموزشی در زندان

تصاویر کلاس های آموزشی در زندان

تصاویر کلاس های آموزشی در زندان

تصاویر کلاس های آموزشی در زندان

تصاویر کلاس های آموزشی در زندان

تصاویر کلاس های آموزشی در زندان

تصاویر کلاس های آموزشی در زندان

تصاویر کلاس های آموزشی در زندان

تصاویر کلاس های آموزشی در زندان

تصاویر کلاس های آموزشی در زندان

تصاویر کلاس های آموزشی در زندان

تصاویر کلاس های آموزشی در زندان

تصاویر کلاس های آموزشی در زندان

تصاویر کلاس های آموزشی در زندان

تصاویر کلاس های آموزشی در زندان

تصاویر کلاس های آموزشی در زندان

تصاویر کلاس های آموزشی در زندان

تصاویر کلاس های آموزشی در زندان

تصاویر کلاس های آموزشی در زندان

تصاویر کلاس های آموزشی در زندان

تصاویر کلاس های آموزشی در زندان

تصاویر کلاس های آموزشی در زندان

تصاویر کلاس های آموزشی در زندان

تصاویر کلاس های آموزشی در زندان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *