تصویب بیانیه فلسطین توسط سران جنبش عدم تعهد با اجماع آرا

ایران > سیاست‌خارجی
سران جنبش عدم تعهد بیانیه مربوط به فلسطین را که سند اجلاس آمده است را با اجماع تصویب کردند.

مهر نوشت: در آخرین جلسه سران اجلاس نم، بعد از به تصویب رسیدن کلیات سند نهائی توسط اعضا رئیس جمهور دیگر اسناد را قرائت کرد و نظر اعضا را در مورد این بندها پرسید.

رئیس جمهور اولین بند را بیانیه فلسطین اعلام کرد که با اجماع اعضا به تصویب رسید.

برنامه عمل تهران که در سند شماره ۴ آمده است هم به اتفاق آرا تصویب شد.

بیانیه تهران نیز که در سند شماره ۷ آمده است نیز به تصویب رسید.

گزارش گزارشگر ویژه که در سند شماره ۹ ارائه شده است به اتقاق اراء تصویب شد.

همچنین گزارش رئیس نشست وزیرا امور خارجه که در سند شماره ۲ آمده توسط سران به تصویب شد.

بند تاریخ و محل بعدی اجلاس جنبش عدم تعهد در ونزوئلا نیز به تصویب رسید.

سایر موضوعات و آنچه که در دستور کار توسط کمیته‌ها بود و مورد بررسی قرار گرفت به تصویب سران رسید.

سپس معاون رئیس جمهور ونزوئلا گزارشی از اجلاس شانزدهم قرائت کرد.

بنابراین گزارش اجلاس شانزدهم ببا حضور سران بیش از ۱۲۰ کشور عضو جنبش عدم تعهد بعد از ۶ روز امشب به کار خود پایان خواهد داد.


RSS

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *