تظاهرات هزاران پلیس علیه سیاست ریاضت اقتصادی انگلیس

هزاران نیروی پلیس انگلیس در اعتراض به سیاستهای ریاضت طلبانه لندن به خیابانهای پایتخت آمدند.
MehrNews Rss Feed

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.