تعبیر خواب دودکش

تعبیر خواب

تعبیر خواب دودکش

تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب دودکش

تعبیر خواب دودکش به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دودکش اگر دود داشته باشد غم و اندوه خانوادگی است و هر چه دود آن غلیظ تر باشد غم و اندوه بیشتر است و اگر دود نداشته باشد احساس تامین است از جهت خانواده.

تاریخ انتشار خبر: ۲۷ July 2016 | 7:44 am
باز نشر: اخبار ایران و جهان ممتاز نیوز

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.