تعیین ناظران شورای بیمه خدمات درمانی

بینا- نمایندگان مجلس، منوچهری و احمدی را به عنوان ناظر در شورای عالی بیمه‌ی خدمات درمانی کشور انتخاب کردند.
به گزارش بینا، انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و بهداشت و درمان به عنوان ناظر شورای عالی بیمه خدمات درمانی در دستور کار امروز چهارشنبه مجلس قرار داشت.
بر این اساس نمایندگان علی‌محمد احمدی را از کمیسیون برنامه و بودجه با ۹۵ رای و نعمت‌الله منوچهری را از کمیسیون بهداشت و درمان با ۱۲۰ به عنوان ناظر در شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور انتخاب کردند؛ این آرا از مجموع ۱۳۸ رای ماخوذه به دست آمده است.
شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور به منظور توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی و اعمال وظایف سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ، ایجاد هماهنگی‌های اجرایی هدایت، نظارت بر ارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی در چارچوب این قانون شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور در وزارت بهداشت تشکیل می‌شود که دو نماینده‌ی مجلس به عنوان ناظر در این جلسات شرکت خواهند کرد.

RSS

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.