تغییر فرهنگ در منطقه زاگرس می تواند مهمترین رکن در جلوگیری از فروش زغال بدست آمده از بلوط های جنگلی باشد

۳۱فروردین به نقل از منبع ذکر شده، در پرتال خبری ممتاز نیوز منتشر گردیده است
ممتاز نیوز :عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور د رگفت و گو با رادیو
سلامت تاکید کرد:
تغییر فرهنگ در منطقه زاگرس می تواند مهمترین رکن در جلوگیری از فروش زغال
بدست آمده از بلوط های جنگلی باشد.
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور با اشاره به شیوع فروش
زغال بلوط در استان های رویشگاه بلوط زاگرسی به برنامه صبح و زندگی رادیو
سلامت گفت: در چند سال اخیر به سبب تصور ذهنی مردم ناشی از مرغوبیت زغال
بلوط برای پخت کباب و تامین معیشت روستائیان سرعت تخریب جنگل ها ی بلوطی
اوج گرفته است.

مهندس محمد درویش با بیان اینکه تبدیل بلوط های زاگرس به زغال در
استانهای  لرستان چهار محال و بختیاری و گهگیلویه  و بویر احمد رواج یافته
است تاکید کرد: کارشناسان هر درخت بلوط ۵۰ ساله را تا ۲۰۰ هزار دلار ارزش
گذاری کرده اند.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور با بیان اینکه قطع درخت
منع قانونی دارد به رادیو سلامت گفت: علی رغم موارد و موانع قانونی
متاسفانه رویشگاه جنگلی زاگرس به شدت در معرض تخریب بوده و این امر به معضل
فرسایش خاک نیز منجر می شود.

مهندس درویش با بیان اینکه رویشگاه بلوطی زاگرس سرچشمه رودهای کارون و
کرخه نیز محسوب می شوند افزود:مهمترین معضل  در این منطقه وابستگی معیشتی
به سرزمین در زاگرس به شدت در حال افزایش است.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور تاکید کرد:تغییر فرهنگ
در منطقه زاگرس می تواند مهمترین رکن در جلوگیری از فروش زغال بدست آمده از
بلوط های جنگلی باشد.
 

منبع:ممتاز نیوز
باز نشر: پرتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ