تغییر تعرفه‌ مکالمه تلفن ثابت به ثابت شهری / هر پالس معادل ۱۲۰ و ۱۰۵ ثانیه

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با پذیرش ادله شرکت مخابرات مبنی بر افزایش هزینه نگهداری، تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ثابت شهری در استان‌های هم کد نشده و شده را به ترتیب به ازای هر ۱۲۰ و ۱۰۵ ثانیه یک پلس تعیین کرد.

 در ابتدای سال جاری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مصوبه‌ای در خصوص duration (مدت زمان) پالس داشته که در این مصوبه مدت زمان هر پالس تلفن ثابت، کاهش یافته است.

 محمد کرم پور معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، با تایید این خبر اظهار داشت: بر اساس این مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، مدت زمان هر پالس تلفن ثابت به ثابت شهری، نسبت به گذشته حدود ۵ ثانیه کمتر شده است.

  بر اساس این گزارش، در متن صورت‌جلسه این مصوبه آمده است: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۱۳۷ مورخ ۲۰/۱/۹۱ عطف به درخواست‌های شرکت مخابرات ایران و پیرو مباحث مطروحه در جلسه شماره ۱۲۰ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۰ با عنایت به افزایش هزینه نگهداری و اجرایی و جلوگیری از زیان‌دهی شبکه تلفن ثابت موضوع را بررسی و مقررات به شرح زیر را تصویب کرد: 

۱ـ‌ تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ثابت شهری در استان‌هایی که در آنها طرح هم‌کدسازی انجام نشده است به ازای هر ۱۲۰ ثانیه یک پالس تعیین می‌شود.

۲ـ تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ثابت شهری در استان‌هایی که در آنها طرح هم‌کدسازی انجام شده است به صورت یکنواخت در کل استان به ازای هر ۱۰۵ ثانیه یک پالس تعیین می‌شود.

تأکید می‌شود که قیمت پالس کماکان بدون تغییر برابر۴۴٫۷ ریال خواهد بود.

/۳۱۳۱

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *